KNL: V letních měsících stoupl počet napadených zdravotníků

V Krajské nemocnici Liberec (KNL) řeší problém se zvýšeným výskytem agresivity a výpadů vůči zdravotnickému personálu. Napadení a agrese ze strany pacientů přitom často nemají jen podobu vulgarismů či demolování vybavení nemocnice. Fyzická napadení končí i zraněním zdravotníků.

Jeden ze závažných případů napadení zaznamenali v liberecké nemocnici v polovině srpna. „Opilý muž na traumatologickém příjmu napadl sestřičku. Bil ji pěstí do obličeje. Před dalšími ranami ji zachránil lékař a přivolaná policie,“ popsal situaci zaměstnanec traumatologického urgentního příjmu Jakub Kopecký. Sestra byla po napadení v pracovní neschopnosti. Jakub Kopecký upozornil, že podobné útoky s vážnými následky byly za posledního půl roku už tři. Někteří útočníci jsou pod vlivem alkoholu. Drobné potyčky a slovní útoky jsou pak zcela běžné.

Agresivita kvůli medikaci

„Za posledních deset let jsme měli zhruba 15 případů vážných napadení sester na traumatologii. Lidé se chovají k těm, kteří jim zachránili život, neuctivě. Vulgárně jim nadávají a ještě jim ubližují nebo jim vyhrožují,“ potvrdil přednosta traumacentra Richard Lukáš. Výhružkám musí personál čelit i několikrát týdně. Zejména na odděleních JIP, v ambulancích a ve specializovaných centrech.
„Vyskytují se i případy, kdy jsou pacienti agresivní kvůli medikaci a své útoky neumí ovlivnit,“ uvedla ředitelka pro ošetřovatelskou péči Marie Fryaufová. Jde zejména o pacienty onkologického centra. „V poslední době se setkáváme s agresivitou ze strany pacientů, kteří jsou paradoxně dobře a dlouho léčení a tím pádem se dožijí stadií choroby s generalizací onemocnění s metastázami do mozku. Mnohdy jsou to mladí lidé do 30 let věku. Mají změněné chování v důsledku chorob, a než se organismus nasytí zklidňujícími léky, hází po personálu vším, co jim přijde do ruky,“ popsala zkušenosti z libereckého onkologického centra vrchní sestra Dana Hrstková.
Peer program Podobné zkušenosti mají také v libereckém neurocentru. „Takovou událost zdravotníci dost dlouho prožívají a mají obavy z dalšího útoku,“ upozornila vrchní sestra neurocentra Milena Dudová. Zvládat zátěžové situace pomáhá personálu peer program, který slouží jako podpora zdravotníkům přímo v terénu. V liberecké nemocnici funguje přes rok. Asistenci poskytují dvě zdravotnice – manažerka psychosociální péče a staniční sestra na onkochirurgii. „Poskytují asistenci na všech odděleních a za letošní rok poskytli intervenci ve 45 případech. Nejedná se pouze o případy napadení zdravotníků, ale i další obtíže, s nimiž se mohou zaměstnanci setkat – smrt blízkého, kolegy, komplikovaný zákrok, úmrtí dětí a podobně,“ uvedla pro naši redakci mluvčí nemocnice Barbora Silná. „Naši zdravotníci byli vyškoleni v rámci projektu, který hradila Evropská unie. Intervence poskytují v rámci svého pracovního poměru, tudíž nejsou potřeba další náklady,“ upřesnila.

Ohodnoťte tento článek!