Koho se týká příplatek za směnnost?

Pracuji ve zdravotnictví jako ošetřovatelka v třísměnném provozu. Můj příplatek za směnnost činí 400 Kč. Chtěla bych se zeptat, zda příplatek 2000 Kč za směnnost, který má být přiznán od 1. 7. 2017 se týká jen zdravotních sester nebo se týká i ošetřovatelů a sanitářů ve třísměnném provozu?

Problematika zvláštních příplatků (kam patří i „příplatek za směnnost“) je upravena v § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Výši měsíčního zvláštního příplatku určí zaměstnavatel, a to v rámci rozpětí stanoveného pro konkrétní skupinu, do které spadá práce příslušného zaměstnance (skupiny prací i rozpětí pro určení výše příplatků jsou uvedeny v odst. 2 zmíněného paragrafu, resp. v příloze č. 7 nařízení).

Ve věci vašeho konkrétního dotazu je nejprve třeba uvést jeho znění na pravou míru, neboť nebylo nikterak legislativně stanoveno, že příplatek za směnnost bude zvýšen o 2000 Kč. Z pohledu legislativy došlo pouze k té úpravě, že k příplatku ve III. skupině prací (rozpětí 1000-5000 Kč) budou nově oprávněni zdravotničtí pracovníci vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu, jejichž práce zároveň splňuje následující parametry: soustavné poskytování zdravotních služeb střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pokud tedy vaše povolání splňuje všechny shora uvedené podmínky (resp. jste pracovníkem shora definovaným), pak výše vašeho zvláštního příplatku musí nově dosahovat minimálně 1000 Kč. Vámi v dotazu uvedená částka 2000 Kč je pouze částkou, o kterou se s ohledem na shora popsanou změnu zvýší (podle vyjádření Vlády ČR) zvláštní příplatek dříve v této odpovědi definovaných zaměstnanců organizací řízených přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR, resp. částkou, o níž se předpokládá zvýšení platů/mezd týchž zaměstnanců u subjektů, které Ministerstvem zdravotnictví ČR přímo řízeny nejsou (neboť byl Ministerstvem zdravotnictví ČR pro tyto účely a takové zaměstnavatele vypsán dotační program, kterým by mělo být pokryto zvýšení právě o částku 2000 Kč/1 zaměstnance).

Pokud vaše pracovní pozice shora vymezené podmínky nesplňuje, pak se interval možné výše vašeho směnného příplatku nezměnil a jeho případné zvýšení v rámci současného rozpětí je na rozhodnutí vašeho zaměstnavatele.

O autorovi| Mgr. Jan Tetiva, advokátní koncipient

Ohodnoťte tento článek!