Kolegové knihu rozebrali

Urogynekolog MUDr. Lukáš Horčička působí jako vedoucí lékař Urogynekologické ambulance GONA v Praze a předseda správní rady spolku Incoforum. Dlouhodobě se zabývá péčí o pacientky s dysfunkcí močového systému. V edici Postgraduální medicíny vydavatelství Mladá fronta vydal knihu „Inkontinence moči v každodenní praxi“ a chystá i její druhé vydání.

Vaše kniha je určena především lékařům první linie – praktickým lékařům, internistům, gynekologům, kteří se s inkontinentními pacienty setkávají v každodenní praxi. Máte rok po vydání knihy zpětnou vazbu právě od těchto čtenářů?

Zpětnou vazbu pociťuji – kolegové knihu rozebrali. Pokud se setkám s praktickými lékaři i gynekology, jsou spokojeni. Zřejmě si každý našel to své.

Co lékařům, kteří inkontinentní pacienty mají v péči, komplikuje diagnostiku a léčbu?

Nejvíc komplikujícím faktorem péče o inkontinentní pacienty je náročnost – jak časová, tak finanční. Pacient se potřebuje svěřit, k vyšetření lékař nutně musí mít víc času. Diagnostika je finančně náročná a léčba také – jak medikamentózní, tak operační. V neposlední řadě i absorpční prostředky, které pacientům zlepšují kvalitu života, stojí spoustu peněz…

Jak lze léčbu o inkontinentní pacienty zracionalizovat a zefektivnit?

Efektivní léčba bude taková, které předchází efektivní diagnostika. Kniha se snaží ukázat možnosti a způsoby diagnostiky tak, abychom pacientům pomohli co nejlépe.

Ve vydavatelství Mladá fronta připravujete druhé vydání knihy, budete zařazovat nějaké změny či doplnění?

Příprava druhého vydání je v plném proudu a pochopitelně vždy je třeba něco doplnit a něco upravit. Například doplním text o péči o pacientky s inkontinencí moči v těhotenství a po porodu.

Ohodnoťte tento článek!