Koloproktologie – obor na vzestupu

Ve dnech 8.–10. února 2017 proběhly v Praze Pracovní dny koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP. Tématem letošního setkání byla miniinvazivita, technika a nová řešení.

Koloproktologie je významná chirurgická specializace, které se dostává stále větší pozornosti. Náplní oboru je diagnostika a operační i neoperační léčba onemocnění střeva, především tlustého, konečníku a rekta. Důvodem zvyšující se pozornosti je narůstající incidence střevních onemocnění, ale také nové léčebné možnosti.

Nejčastějšími chorobami, které do oboru patří, jsou kolorektální karcinom, divertikulární choroba tlustého střeva, nespecifické záněty střeva, hemoroidy, abscesy, píštěle a také funkční poruchy (např. poruchy střevní motility nebo fekální inkontinence). Incidenci onemocnění dokážeme zatím ovlivnit jen částečně nebo málo. Lepší výsledky léčby, vyjádřené snížením počtu komplikací, prodloužením dlouhodobého přežití a zlepšením kvality života, vypovídají o narůstajících znalostech průběhu a léčby koloproktologických afekcí, o pokroku v technických možnostech diagnostiky a léčby, o zavedení nových či zdokonalení dřívějších operačních technik a přístupů, stejně jako o schopnosti nové poznatky kriticky hodnotit a uvádět do praxe.

Workshop a odborný program

Odborný program pracovních dnů se rozčlenil do dvou částí. Součástí prvního dne workshopu byl kurs EAES. Pod vedením odborníků (L. Martínek, M. Šoltés, J. Hoch, J. Dostalík, M. Škrovina, J. Örhalmi) byli účastníci seznámeni s laparoskopickou operační technikou v kolorektální chirurgii a možnostmi robotické chirurgie rekta. Zájemci si mohli na trenažérech vyzkoušet laparoskopickou suturu, uzlení, intraabdominální střevní anastomózu, laparoskopické miniinstrumentárium či TEO. Kurs proběhl ve FN Motol, s podporou firem Karl Storz a Radix CZ.
Další dva dny byly zaměřeny na širokou koloproktologickou

problematiku. Přednášky zahrnovaly témata jako řešení fekální inkontinence, anastomózy, onkochirurgickou problematiku, funkční poruchy, patologické stavy, následky operace a perioperační péči. V rámci videosekce pak účastníci zhlédli záznamy z laparoskopických a robotických operací. Lékaři diskutovali i nad otázkami úhrad zdravotních výkonů, předatestační přípravy a perspektiv mladých chirurgů. Součástí setkání bylo také sympozium Ethicon J&J, které prezentovalo inovace ve staplerové technice, a nechyběl ani křest nové publikace Koloproktologie – vybrané kapitoly, autorského kolektivu Jiří Hoch, František Antoš a kol. Kniha, na jejímž vzniku se podílelo více než 60 autorů, vyšla v edici Postgraduální medicína vydavatelství Mladá fronta.

Pracovní dny se konaly pod záštitou předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. Garantem odborného programu se stal přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Organizátorem byla divize Medical Services, nakladatelství Mladá fronta, a.s.

Š. Svačina, F. Antoš, M. Lízlerová a J. Hoch.

Ohodnoťte tento článek!