Komiksy vysvětlují dětem závažná onemocnění

Na začátku března proběhla v pražském Mánesu prezentace edukativních komiksů Medikidz, které si kladou za cíl pomoci dětem porozumět závažným onemocněním.

Komiksy vycházejí ve třiceti jazycích v padesáti zemích světa a jsou pilířem mezinárodní osvětové iniciativy Jumo Health zaměřující se na poskytování zdravotnických informací zejména dětem z rodin s nemocnými příslušníky. Po prezentaci následovala panelová diskuse za účasti MUDr. Markéty Černovské z pneumologické kliniky 1. LF UK a dětské psycholožky Mgr. Lucie Michálkové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty UK, které se podílely na překladu a přípravě české verze Medikidz.
Vydání komiksů v České republice zaštítila farmaceutická společnost Roche.

Koncepci a texty komiksů spoluvytvářejí lékaři a dětští psychologové a výsledek je standardně revidován lektorskou radou specialistů v dané oblasti. Každý z pěti superhrdinů Medikidz je rovněž odborníkem na jednu oblast – kůže a kosti, trávicí systém, srdce a cévy, mozek a nervy, plíce a dýchací systém. Hrdina komiksu vždy přenese konkrétní dítě školního věku do „Medizemě“, planety v podobě lidského těla, kde mu názorně vysvětluje původ, průběh, příznaky i léčbu nemoci, jíž trpí například jeho tatínek nebo maminka.

Komiksy mají pomoci nejen dětem, ale i jejich rodičům, pro které může rozhovor s dětmi na téma vážné nemoci v rodině být obsahově i emočně náročný. „Komiksy Medikidz jsou jedinečné v tom, že se zaměřují na potřeby dítěte i rodičů. Ulehčují oběma stranám pochopení nové situace a usnadňují komunikaci v náročné fázi života. Je velmi důležité přistupovat ke každému dítěti individuálně dle věku a celkové zralosti, starší děti jsou schopné si číst komiks samy, u mladších dětí bych doporučila společné čtení s rodičem,“ říká Mgr. Lucie Michálková.

Prozatím vznikly tři české komiksy. Dva z nich se věnují onkologickým onemocněním – rakovině prsu a rakovině plic. „V praxi se setkávám s tím, že pacienti naráží na problém, jak mají o svém zhoubném onemocnění informovat doma své děti či vnoučata.
Komiksy Medikidz plní úlohu rádce i učitele, pomáhají nejen dětem, ale i dospělým porozumět boji se zákeřnou nemocí prostřednictvím příběhu odehrávajícího se v lidském těle, kde spolu zápasí hodné zdravé plicní buňky a zlé rakovinné,“ vysvětlila MUDr. Markéta Černovská. Spoluautorka české verze komiksů dodává, že mírně upravila obsah týkající se onkologických léčebných postupů tak, aby odpovídal českému prostředí.

Třetí komiks se zaměřuje na roztroušenou sklerózu. Jedním z jeho prvních čtenářů byl Ing. Michal Karsch, kterému RS diagnostikovali před 23 lety a který se prezentace a diskuse rovněž zúčastnil. Pan Karsch má dceru na prvním stupni základní školy a podobu komiksu oceňuje: „Dceři je osm let, takže s mojí nemocí je smířená odmala. Jak ale nemoc postupuje, také ona vnímá, že některé aktivity a sport musí zažívat jen s maminkou. Komiks Medikidz mi přijde jako pěkný materiál pro rodiče dětí, kteří jsou nově diagnostikováni a hledají vhodný způsob a slova, jak svému dítěti novou situaci vysvětlit,“ dodal Michal Karsch.

Komiksy jsou dostupné zdarma v elektronické podobě na stránkách www.mojemedicina.cz. V tištěné podobě jsou k dispozici na specializovaných pracovištích, v onkologických centrech, popřípadě v centrech pro léčbu RS. K dostání jsou také u řady pacientské organizací – Aliance žen s rakovinou prsu, Onkomaják, Onkounie, Sdružení mladých sklerotiků, Roska, eRes tým ČR a dalších. V případě zájmu ze strany rodičů plánují autoři rozšířit edici o původní české komiksy na téma dalších onkologických onemocnění nebo třeba hemofilie.

Ohodnoťte tento článek!