Konference neurinomu akustiku

Nejvýznamnější světovou událostí týkající se neurinomu akustiku (vestibulární schwannom) v roce 2015 byla 7. mezinárodní konference neurinomu akustiku (NA), která proběhla na jaře v Šanghaji.

Léčba NA patří k nejprestižnějším otorinolaryngologickým, neurochirurgickým, stereoradiochirurgickým (SR) a dalším disciplinám s množstvím nevyřešených otázek. Od roku 1991 je proto tato celosvětová konference pořádána každé 4 roky.

Pestrost témat

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 600 řečníků z celého světa. Vyváženě byly zastoupeny základní výzkum i všechny diagnostické a léčebné metody reprezentované ORL chirurgy, neurochirurgy, stereoradiochirurgy, neuroradiology, neurofyziology, plastickými a rekonstrukčními chirurgy atd. Na konferenci zazněla témata, jako jsou zachování funkce lícního nervu a sluchu po radikálních operacích NA a SR, genetika a strategie léčby NF2, osobní zkušenosti s více než 4000 NA operovanými retrosigmoideálně nebo translabyrintálně, peroperační monitorace sluchu a funkce lícního nervu, klasifikace NA a léčba gigantických NA, sluchové protézy do kmene a středního mozku, recidivy NA po mikrochirurgii a po SR. Kromě problematiky NA se probíraly také patologie lební baze, zadní lební jámy a pyramidy, např. chemodektomy a maligní procesy.

Žádná tabu

V diskusi nebylo žádné téma tabu. D. Moffat s kolektivem z Cambridge při dlouhodobém sledování přirozeného chování NA prokázal, že 32 % nepředvídatelně roste, ale 61 % neroste, a dokonce 7 % involvuje. To vrhá zcela nové světlo na strategii léčby. Léčba malých nádorů ve vyšším věku operací a zejména metodou SR je zbytečná. M. Samii léčbu velkých NA 3. a 4. stupně metodou SR s pokračujícím růstem nádoru a hydrocefalem, řešeným zkratovými operacemi a chronickým podáváním kortikoidů, vedoucím ke Cushingoidnímu syndromu, neoznačil jaké léčbu, ale přímo jako „criminal act“. Radikální operace je vyléčí. Sympozia o NF2 prokázala nezastupitelnou roli bevacizumabu. Konference opakovaně zdůraznila, že NA je nutno koncentrovat do center. Při incidenci několika pacientů ročně nelze dosahovat odpovídajících výsledků.

České zastoupení

Za Českou republiku se zúčastnili MUDr. Martin Chovanec a prof. Eduard Zvěřina s kolektivem prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Ve svých sděleních vycházeli z analýzy více než 400 operovaných. Jejich tématy byly: Mikrochirurgie NA versus SR, Schwannomy foramen jugulare, Jak po operacích NA zabránit infekčním komplikacím, NA a vestibulární funkce, Význam video-endoskopie při operacích NA, NA a tinitus, Intratemporální přístup k posterolaterálním patologiím lební baze.
O pořádání 8. mezinárodního kongresu NA 2019 se ucházelo 7 zájemců, mezi nimi také Praha. Vyhrála Mayo Clinic School of Medicine, Rochester, MN, USA.
Více informací najdete na: www.2015an.com.
Abstrakta a literatura u autora

O autorovi| Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, ezverina@seznam.cz

Panel kongresu: MUDr. Martin Chovanec a prof. Eduard Zvěřina

Ohodnoťte tento článek!