Kongresoví velvyslanci obdrželi prestižní ocenění

Již pošesté udělilo Prague Convention Bureau ceny kongresovým ambasadorům. Mezi oceněnými bylo i tentokrát několik českých lékařů.

V pražském paláci Žofín se uskutečnilo setkání Ambassador Awards Evening. Během tohoto slavnostního večera udělilo Prague Convention Bureau ceny kongresovým velvyslancům, kteří se v uplynulém roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v Praze tím, že reprezentovali Českou republiku v mezinárodních oborových asociacích a úspěšně lobbovali ve prospěch Prahy jako vhodné destinace pro pořádání mezinárodních kongresů. Záštitu nad touto prestižní akcí převzaly ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Ocenění kongresového centra Praha obdržel přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., za 15. kongres Evropské společnosti pro neurochirurgii. V kategorii Kandidatura roku 2014 byl oceněn doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D., za Evropskou konferenci všeobecných a praktických lékařů (WONCA) v roce 2017. Cenu za celoživotní přínos kongresovému průmyslu obdrželi přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., a přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM v Praze prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Zprava: prezident Prague Convention Bureau Sanjiv Suri, primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ohodnoťte tento článek!