Kontinuální nárůst klientů a každoroční regulace

Velice mne mrzí, že pan ředitel hospice Cesta domů posuzuje všechny agentury domácí zdravotní péče bez znalosti jejich problematiky. Agentury, které jsou personálně a materiálově vybavené dle platné legislativy, vč. péče hospicové, nabízejí svým klientům péči v nočních hodinách, ale i o víkendech. Myslím si, že rozhovor je o naprosté neznalosti problematiky v jednotlivých okresech a krajích. Bohužel je mnoho pojišťoven, které odmítají nasmlouvat agenturám některé výkony (např. signální kód, ale i příplatky za noční práci), odmítají navýšení počtu zaměstnanců v agenturách, případně rozšíření území, pro které je domácí péče nasmlouvána. Samostatnou kapitolou jsou regulační mechanismy, které pojišťovny uplatňují vůči agenturám. Některé pojišťovny (a zase je to v různých krajích, okresech rozdílné) nezohledňují nárůst počtu klientů, ale ani narůstající náročnost klientů na ošetřovatelskou a někdy i vysoce specializovanou péči, která klade vysoké nároky i na kvalifikaci a specializaci ošetřujícího personálu.

Klienty neodmítáme

Za svoji agenturu mohu říci, že jsme nikdy žádného klienta neodmítli a máme kontinuální meziroční nárůst klientů, ale hlavně výkonů u nich provedených. Naopak stále častěji dostáváme do péče klienty velice náročné na ošetřovatelskou péči, vč. péče sociální. Nemáme žádné omezení časové, věkové, ale ani omezení vázané na dojezd sestry. Poskytujeme našim klientům a jejich rodinám nebo pečujícím příbuzným veškerý informační servis týkající se péče o klienta/ pacienta, a to vždy zdarma, protože na to nemáme žádné výkony a nikdy jsme za to nevybírali ani žádný „manipulační poplatek“. Naše agentura disponuje dostatkem infuzních pump, lineárních dávkovačů, kyslíkových koncentrátorů, polohovacích lůžek a mnoha dalšími pomůckami potřebnými k péči o naše klienty. Všechny sestry jsou vyškoleny a umí zacházet se všemi přístroji, které naše agentura vlastní. V současné době je náš nejmladší klient roční a nejstarší stoletý. Do péče přijímáme klienty i z pražských nemocnic po velice náročných a specifických výkonech, kteří mají bydliště v okrese Hradec Králové a vyžadují ošetřovatelskou péči.
Vzdělávání našich sester je velice pestré a díky tomu máme i široké možnosti poskytované péče. Do našeho kolektivu přijímáme zásadně sestry, které mají praxi ve zdravotnictví alespoň 5 let a z toho 3 roky u lůžka. Máme velice dobrou spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, ale i s praktickými lékaři. Také u pojišťoven se snažíme vždy domluvit a nalézt společnou cestu v péči o klienty. Přesto jsme za naši péči každoročně regulováni. Těžko budu klientům vysvětlovat, že je neošetříme nebo u nich péči omezíme jen proto, že máme již vyčerpaný stanovený limit u pojišťovny.
Náklady na jednotlivé klienty během naší péče sleduji průběžně a opakovaně jsem je prezentovala na několika konferencích. Porovnávala jsem to vždy s péčí na příslušném oddělení nemocnice nebo LDN. Náklady na naše klienty byly mnohem nižší (i u hospicových klientů), než uvádí pan ředitel Uhlíř. Přesto na to nikdo neslyšel a argument pojišťoven byl, že nevidí snížení počtu lůžek. Zkrácení doby hospitalizace pro ně nebyl argument.
U všech klientů bez omezení věku a diagnózy není problém vyžádat návštěvu praktického lékaře, případně potřebnou odbornou péči jiných lékařů.
V případě potřeby sociální péče máme k disposici i vyškolené pečovatelky a sociální pracovnici, která poskytne pomoc (opět zdarma) našim klientům v problematice sociální. Klient si hradí pouze péči pečovatelky a to dle platné legislativy MPSV.

O autorovi| Bc. Hana Pekárková, jednatelka společnosti Pracoviště ošetřovatelské péče, s. r. o., Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!