Konzervativní léčba dysfunkce pánevního dna

Při poruchách kontinence stolice a moči, které představují multioborový problém, je konzervativní terapie uplatňována především u funkčních poruch způsobených dysfunkcí pánevního dna.

Specializovanou ambulanci pro léčbu dysfunkce pánevního dna má například rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno. „Rehabilitace, speciální cvičební jednotky a fyzioterapie tvoří nezastupitelnou součást a často jediný dostupný postup v prevenci i léčbě inkontinence moči a stolice. Neinvazivní fyzioterapeutické postupy jsou často opomíjeny i přesto, že pro pacienta mohou představovat maximální přínos při minimální zátěži,“ uvádí zástupkyně primáře rehabilitačního oddělení FN Brno MUDr. Miluše Jurášková.

Mezi pacienty, kteří přijíždějí z celé České republiky, převládají ženy nad muži v poměru 4 : 1. „Původně jsme na našem pracovišti prováděli rehabilitaci jen u pacientů trpících inkontinencí stolice, ale v současnosti se věnujeme i nemocným s obstipací nebo trvale vysokým svalovým napětím puborektální kličky. Tuto metodiku lze využít i v případě inkontinence moči a je indikována rovněž v rámci předoperační přípravy při výkonech v oblasti pánevního dna, svěračů a při pooperačním doléčení,“ dodává MUDr. Jurášková.

Odstranit příčinu

Rehabilitace je zahájena po potřebných vyšetřeních (např. anoskopii, rektoskopii, kolonoskopii, anorektální manometrii, EMG z análních svěračů, endosonografii análních svěračů nebo defekografii) a stanovení diagnózy. „Pokud je to možné, snažíme se především o odstranění příčiny (anální plastika, rekonstrukce svěračů, hemoroidektomie), nutná je úprava diety, medikace a rehabilitace. V celém procesu léčby je nezbytná spolupráce pacienta, který musí být dostatečně motivovaný k dodržování léčebného režimu, a proto musíme být schopni získat si jeho důvěru,“ vysvětluje Miluše Jurášková. Rehabilitace se sestává z léčebné tělesné výchovy (LTV), fyzikální terapie, myofeedbacku, a je-li to indikováno, provede vyškolený terapeut ošetření svalů pánevního dna podle Mojžíšové. Pacienta je potřeba upozornit na to, že rehabilitace pánevního dna je dlouhodobý proces, a zlepšení tedy nemůže očekávat po několika málo absolvovaných procedurách.

Znovunabytá kontrola

Myofeedback a elektrostimulaci pánevního dna v Brně provádějí přístrojem Myo 420 a Myo 200. Řada pacientů s inkontinencí má potíže s funkcí svalů pánevního dna, hypertonus, nebo naopak hypotonii svalů pánevního dna a nejsou schopni běžným cvičením (Kegelovy cviky) stav svalů pánevního dna změnit, dokonce jej paradoxně zhoršují.

„Nejde jen o posílení svalů, ale také o nácvik koordinovaného stahu a relaxace svalů pánevního dna, čehož bez zpětné vazby není možné docílit. Pacient získává kontrolu nad aktivními motorickými jednotkami, zviditelní se aktivita svalu, i když kontrakce není patrná. Svaly pánevního dna pacient nevidí, takže myofeedback informuje pacienta i fyzioterapeuta o tom, zda se potřebné svaly ve správnou chvíli stahují nebo relaxují. Dochází k lepšímu využití funkce příčně pruhovaných svalů a jejich rychlejšímu zotavení ve fázi relaxace,“ uzavírá rehabilitační lékařka.

Ohodnoťte tento článek!