Kouření a stres v těhotenství ovlivňují nikotinovou závislost u dcer

Kouření během těhotenství je spojeno s řadou negativních vlivů na dítě, včetně nižší porodní hmotnosti, vyššího rizika syndromu náhlého úmrtí dítěte, poruchy pozornosti a dalších, ale také vyšší pravděpodobnosti vzniku závislosti na nikotinu u dítěte.

Studie amerických vědců, publikovaná v časopise Biological Psychiatry, dokazuje nejen, že děti matek kouřících v těhotenství jsou v pozdějším věku náchylnější k závislosti na nikotinu, ale také, že riziko této závislosti významně zvyšuje, je-li plod vystaven i vyšší hladině stresových hormonů matky. Platí to však pouze pro dcery. „Naše studie ukazuje, že kombinace stresových hormonů a kouření, jimž je dítě během těhotenství matky vystaveno, představuje v souvislosti s vyšší pravděpodobností vzniku nikotinové závislosti v dospělém věku jakýsi ‚dvojitý zásah‘. Navíc matky, jež kouří i v období gravidity, většinou žijí v horších podmínkách a jsou více vystaveny stresu než těhotné nekuřačky,“ podotýká vedoucí studie dr. Laura Stroudová z Centra pro behavoriální a preventivní medicínu při Miriam Hospital v Providence.

Se svými kolegy využila data získaná během dlouhodobého výzkumného programu započatého v roce 1959, jehož se zúčastnilo na 50 tisíc gravidních žen. Autoři projektu pak po dobu 40 let sbírali informace o dětech těchto žen.

Nebezpečný cyklus

Laura Stroudová se zaměřila na 1086 žen, kterým byla během těhotenství měřena hladina kor tisolu a testosteronu v krvi a u nichž bylo zaznamenáno, zda v době gravidity kouřily. Jejich děti (649 dcer a 437 synů) pak v dospělosti prošly sérií rozhovorů, během nichž bylo zjišťováno mimo jiné právě i to, zda kouří. Z analýzy údajů vyplynulo, že u dcer, které byly v těle matky vystaveny vyšším hladinám kortisolu v kombinaci s kouřením matky, se v dospělosti mnohem častěji vyvinula závislost na nikotinu. Souvislost s vyššími hladinami testosteronu nebyla prokázána. Zajímavé je, že pro mužské potomky výše popsané zvýšené riziko závislosti kvůli životnímu stylu matky zjištěno nebylo.

„Zatím nevíme, proč jsou dcery v důsledku kouření matek a stresových hormonů, kterým jsou před narozením vystaveny, náchylnější k závislosti na nikotinu více než synové. K možným vysvětlením patří, že kortisol a nikotin ovlivňují mužský a ženský mozek odlišně. Pokud jsou však dcery kouřících matek skutečně náchylnější k pozdější závislosti na nikotinu, hrozí vznik nebezpečného a těžko prolomitelného cyklu, který může postihnout několik generací,“ varuje dr. Stroudová.

Ohodnoťte tento článek!