Krajská zdravotní dostala další pokutu od ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil v prvostupňovém rozhodnutí pokutu Krajské zdravotní ve výši 600 tisíc korun. Došel totiž k závěru, že akciová společnost porušila zákon o veřejných zakázkách. Krajská zdravotní zatím nepodala rozklad.

Zákon měl být porušen v případě nákupu zdravotnických přístrojů pro traumatologické centrum a onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Špatně zadané výběrové řízení

Podle ÚOHS se společnost dopustila celkem čtyř správních deliktů ve dvou vyhlášených projektech. V zakázkách údajně nebyly vymezeny podmínky v hodnoticím subkritériu určujícím náklady na údržbový servis za rok. „Rovněž vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl pouze částky, za něž bude údržbový servis provádět, avšak servisní úkony nijak nespecifikoval. Krajská zdravotní se tak dopustila porušení zásady transparentnosti, když předmět obou zakázek nevymezila v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Tímto postupem mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl antimonopolní úřad ve svém vyjádření.

Neoprávněné požadavky

Další chybou zadavatele podle ÚOHS bylo, že v obou zakázkách požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů po uchazečích předložení konkrétního certifikátu o zavedení systému řízení jakosti a doklad prokazující zavedení systému managementu bezpečnosti informací v organizaci. Tyto požadované dokumenty přitom nepatří mezi certifikáty, které zadavatel může podle zákona požadovat. I tento postup mohl podle mínění ÚOHS ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky vzhledem k tomu, že z 15 zájemců o zakázku nakonec podal svou nabídku pouze jeden uchazeč, který byl také nakonec Krajskou zdravotní vybrán.

Ohodnoťte tento článek!