Krajské nemocnice na Vysočině skončily v plusu

Hospodaření pěti krajských nemocnic na Vysočině vykázalo za loňský rok zisk 47,3 milionů korun. Novináře o tom informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Kladný hospodářský výsledek zajistilo zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven i dotace kraje.

„Nemocnice dostaly od kraje stomilionový příspěvek na provoz, určený na úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům vzniklých v minulých účetních obdobích,“ uvedl Jiří Běhounek.

Snižování nákladů zabralo

Nejlépe ze všech krajských nemocnic si loni vedla ta třebíčská, ukončila rok se ziskem 39 milionů korun. Přitom ještě v roce 2013 byla ve ztrátě téměř 24 milionů korun. „Nemocnice Třebíč jako jediná snížila celkový objem nákladů zhruba o 13 milionů korun. Pokud budeme konkrétní, pak kromě nákladů na energie snížila zhruba o 10 milionů korun osobní náklady a o 240 tisíc korun náklady na služby, jako jsou dopravné, nájemné, svoz a likvidace odpadu,“ doplnil hejtman Běhounek. Kraj ve svých nemocnicích od první poloviny roku 2016 chystá i další úsporná opatření, která zatím nemohl realizovat kvůli tzv. období udržitelnosti investičních projektů.

Ambulance přebírají práci

Jiří Běhounek také upozornil, že nejvážnějším problémem zůstávají závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti. Týká se to především nemocnice v Jihlavě a v Třebíči. Přesto v loňském roce stouply výnosy u většiny nemocnic o cca 5 %, v Jihlavě dokonce o 9,5 % a v Nemocnici Třebíč o 7,2 %. Letos by platby od pojišťoven měly pokrýt zvýšení mezd i výpadek příjmů z regulačních poplatků. Problémem je ale dlouhodobý pokles počtu lékařských výkonů, které přebírají ambulance. Náklady na provoz nemocnic přitom zůstávají přibližně stejné. Možností je úspora díky snížení DPH na léky, která platí od začátku roku.

**

Tab. Hospodaření nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Výsledek hospodaření (v tisících Kč)
Prosinec Prosinec Prosinec
2012 2013 2014
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 48,79 25,62 37,33
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 93,23 92,05 7 280,40
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 114,24 -15 056,91 24,85
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 341,04 130,37 901,97
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace -14 229,92 -23 770,35 39 028,74
Celkem -13 632,61 -38 579,22 47 273,29
(Zdroj: Kraj Vysočina)

Ohodnoťte tento článek!