Krátce k tématu se zástupcem přednosty Oftalmologické kliniky 3. LF UK a FNKV, primářem Pavlem Studeným

Jaký je předpokládaný ekonomický dopad požadavku na použití torických čoček u operace šedého zákalu v kombinaci s astigmatismem (nad 2 dioptrie) u 6–8 % české populace?

Přímé náklady pro plátce, tedy zdravotní pojišťovny, předpokládáme na 80 milionů korun ročně (rozdíl mezi speciální torickou a normální čočkou je přibližně 9700 korun). Na druhou stranu ale pacienti s torickou čočkou po operaci potřebují méně brýlí – kalkulovaná úspora u jednoho pacienta dosahuje 524 Kč za rok. Předpokládáme provedení maximálně 8700 operací ročně. Do nákladů nejsou započítány další případné úspory, a to jak ze strany zdravotní pojišťovny (předpokládá se menší úrazovost pacientů s korigovanou vadou), tak ze strany pacienta (doplatky na brýlová skla).

Kolik dnes pacient za operaci za použití torické čočky průměrně vydá?

Pacient má v současné době dvě možnosti. První je plná úhrada od zdravotní pojišťovny, ta však nepokrývá náklady na torickou nitrooční čočku a její doplatek není dle současného stavu legislativy možný. Druhou možností je plná úhrada pacientem, kde se náklady na operaci a čočku pohybují v rozmezí 15 až 20 tisíc korun. Jedná se pak o smluvní cenu mezi poskytovatelem a pacientem. V praxi na některých pracovištích probíhá ještě třetí varianta, kdy si pacient různou formou (sponzorský dar, platba za vyšetření…) hradí jen rozdíl mezi úhradou od zdravotní pojišťovny a cenou torické čočky. Tento způsob je ovšem právně sporný, vzhledem k tomu, že Ústavní soud zakázal praxi doplatků. V nemocnicích řízených ministerstvem je výslovně zakázán.

Znamená současný stav plné úhrady pokles provedených operací v poslední době?

Ne, počet operací je v posledních letech podobný. Pacient samozřejmě řeší primárně problém katarakty (šedého zákalu), který je mu odstraněn, nikoli problém astigmatismu. To, že by v případě astigmatismu mohl dostat pro něj vhodnější čočku, pacient často ani neví, respektive tuto informaci nedostane. Na vzniku problému se částečně podílely i zdravotní pojišťovny, a to neustálým snižováním úhrady za operaci katarakty. V řadě zemí Evropy je úhrada „běžné“ katarakty ze zdravotního pojištění kalkulována tak, že umožňuje i použití speciálních, (například) torických čoček dle stavu pacienta (Holandsko, UK, Španělsko, Itálie, Finsko, kde operace vyjde na 20–30 tisíc korun). V některých zemích je čočka hrazena pojišťovnou zvlášť (Německo, Slovensko). V ČR je úhrada za kataraktu v rozmezí 8–9 tisíc jednou z nejnižších v Evropě, cena čočky je navíc zahrnuta do této úhrady.

Ohodnoťte tento článek!