Krátce z domova

• Sjezd lékárníků o doplatcích na léčiva a kompenzaci poplatků Na XXIV. sjezdu delegátů České lékárnické komory (ČLnK) lékárníci řešili absenci pevných doplatků pacientů za léčiva, kompenzaci rušených regulačních poplatků za recept, nový systém odměňování poskytované lékárenské péče a nedostatek některých léčiv na trhu v České republice v důsledku reexportů některými distributory léčiv. Jak lékárníci upozorňují, absence pevných a předvídatelných doplatků u nás je v rámci EU naprostou anomálií. Zdravotní služby hrazené z prostředků zdravotního pojištění, které lékárníci pacientům poskytují, nejsou dostupné všem pacientům za stejných podmínek. Stát se tak podle lékárníků zříká odpovědnosti regulátora a není schopen zajistit dostupnost lékárenské péče všem a za stejných podmínek. Delegáti sjezdu v této souvislosti upozornili také na to, že si na tuto situaci stěžují i pacienti v lékárnách. Vyzývají stát, aby nastavil při tvorbě cen a úhrad léků taková pravidla, která zajistí pacientům stejné a předvídatelné doplatky za léky ve všech lékárnách v ČR.
Lékárníci požadují plnou kompenzaci regulačních poplatků za recept, které budou zrušeny na počátku příštího roku. Hlavními viníky zavedení marketingových aktivit vedoucích k obcházení zákonné povinnosti vybírání regulačních poplatků jsou podle delegátů stát a kraje. Stát tuto situaci podle nich umožnil a prostřednictvím svých kontrolních orgánů i posvětil, kraje ji pak masivně uvedly do praxe. „Ostatní lékárny se musely zachovat stejně jako lékárny v krajských zařízeních, aby nepřišly o své pacienty. Není spravedlivé jim nyní vyčítat, že pacientům poplatky nahrazují, a zdůvodňovat tím omezení kompenzace ztrát ze zrušení regulačních poplatků. Stále totiž platí, že lékárny regulační poplatky vybírají, kompenzace pacientům poskytují ze svých prostředků a zrušení poplatků je citelně postihne,“ uvedli delegáti sjezdu. Lékárníci jsou připraveni spolupracovat se státní správou na právní úpravě, která by neuspokojivý stav zlepšila.
• Dohoda o úhradách mezi VZP a domovy seniorů Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se dohodla už s více než 70 % všech domovů pro seniory na způsobu vyúčtování zdravotní péče v letech 2012–2014. V praxi tak pokračuje urovnávání vzájemných sporů, které bylo deklarováno již koncem června při podpisu společného memoranda, jež za VZP podepsal ředitel Zdeněk Kabátek, za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb její prezident Jiří Horecký a za Asociaci krajů předseda Michal Hašek.
Jak informoval mluvčí VZP Oldřich Tichý, z 619 nasmlouvaných pobytových zařízení sociálních služeb se již 438 dohodlo s pojišťovnou na úhradových mechanismech. Ostatním zařízením, která na dohodu doposud nepřistoupila, je VZP připravena hradit péči podle platné úhradové vyhlášky. V případě, že by i tato zařízení měla zájem o úhradových mechanismech dále jednat, vidí k tomu VZP prostor ještě v několika následujících týdnech. Celkem ústavy podaly na VZP 57 žalob, z nichž ale později řadu stáhly. V případech, které se dostaly k soudům, padaly rozdílné rozsudky (např. do konce prvního čtvrtletí roku 2014 zaznělo 12 rozsudků, z nichž 8 bylo příznivých pro VZP a 4 pro domovy).
• Pokles DPH doplatky pro pacienty nesníží Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) upozornila na fakt, že doplatky v lékárnách se od roku 2007 zvýšily už o 20,5 %. Situaci podle asociace nepomůže ani plánované snížení DPH na 10 %. Hlavní vliv na doplatky mají totiž úhrady zdravotních pojišťoven, které u jednotlivých léků nerostou. Úhrady ze zdravotního pojištění se podle ÚZIS v posledních 7 letech zvýšily o 3,2 %. Pacienti pak bez znalosti těchto informací obviňují výrobce léčiv, že na nich neúměrně vydělávají. I s těmito tématy chce veřejnost seznámit osvětová kampaň ČAFF Kolikstojíléky.
cz. „Za rostoucími doplatky částečně hrazených léků nestojí farmaceutické firmy, nýbrž stát, který má hlavní vliv na ceny léků a výši jednotlivých úhrad, tedy i doplatku pacienta. Stát navíc předkládá zavádějící informace tím, že snížení DPH prezentuje jako opatření, kterým se sníží cena léků na předpis, přitom DPH má na spoluúčast pacienta jen minimální vliv. Mnohem podstatnější je výše úhrady pojišťovnou. Ta se ale rok od roku u jednotlivých léků snižuje. A tím se pochopitelně zvyšují doplatky,“ říká výkonný ředitel ČAFF Emil Zörner a dodává: „Stát určuje, jaká je maximální cena léku, za kterou smí být léčivo nabízeno, a stát je zároveň tím, kdo říká, kolik nakonec za lék zaplatí formou úhrad ze zdravotního pojištění. Některé léky tak hradí zcela, u jiných ale pacient musí doplácet rozdíl mezi prodejní cenou a úhradou pojišťovny.“ Zdravotní pojišťovny pak mají podle Emila Zörnera svázané ruce, protože kvůli úhradové regulaci nemohou svým klientům přispět víc na léky, ani kdyby chtěly.

Ohodnoťte tento článek!