Krátce z domova

Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném

Návrh novely zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, bude nyní posuzovat poslanecká sněmovna. „Schválením návrhu novely tohoto zákona plníme další bod Programového prohlášení vlády, a to v oblasti přerozdělování pojistného z veřejného zdravotního pojištění. Novela zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného a ulehčí tak pojišťovnám financování zdravotních služeb pro nadstandardně nákladné pacienty se závažnými diagnózami, tak aby jim byla nadále zajištěna maximální péče,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Novela zachovává systém kompenzací za mimořádně nákladné pojištěnce, přičemž náklady by měly být zohledněny ve větší míře než doposud. Vysoké náklady na velmi nákladné pojištěnce neponese pojišťovna „ze svého“ a nebude tak vystavena nepřiměřenému finančnímu riziku. Novela také zavede nový typ nákladových skupin pojištěnců, kteří budou rozděleni podle spotřeby léků užívaných v souvislosti s některými závažnými chronickými nemocemi (tzv. farmaceutickonákladové skupiny). Peníze přidělené zdravotním pojišťovnám tak budou lépe odrážet náklady na všechny pojištěnce souhrnně i náklady na pojištěnce jednotlivě. Zdravotní pojišťovny zatím nezveřejnily modelová data, která by naznačila, jak konkrétně se přerozdělením systém změní.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc byl schválen

Vláda počátkem února schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění pro období 2016–2019. Akční plán je provázán s již vypracovanou a schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a Akčním plánem Duševní zdraví v Národní strategii Zdraví 2020. „Péče o pacienty s neurodegenerativními onemocněními ve spojitosti s demencí se vzhledem k demografickému vývoji stává stále vyšší prioritou v mnoha zemích světa. Také v České republice prognóza populačního vývoje varuje, že se stárnutím populace musíme počítat i s nárůstem počtu takto nemocných lidí,“ uvedl ke schválení ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Strategický dokument, na němž spolupracovala ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí i školství spolu se zástupci Sdružení měst a obcí, dále krajů, pojišťoven a odborných společností, by měl zlepšit kvalitu života pacientů i jejich pečujících příslušníků, zvýšit informovanost, podpořit vzdělávání, vznik center zaměřených na Alzheimerovu nemoc i výzkumné aktivity k problematice demence. Plán bude sloužit všem organizacím a poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb a jako předloha pro kraje a obce, které v této oblasti budou formulovat své vlastní strategické dokumenty.

Po zrušení regulačních poplatků platí lidé u lékaře a v lékárnách o dvě třetiny méně

Zdravotní pojišťovny hlásí významný pokles osob, jimž vrací přeplatky za překročení tzv. ochranného limitu u doplatků za léky. Za výrazným meziročním poklesem stojí zrušení regulačních poplatků v roce 2014. „Zatímco v roce 2014 překročilo takzvaný ochranný limit 148 tisíc klientů VZP a pojišťovna jim vracela přeplatky v celkové výši přes 187 milionů korun, loni už se totéž týkalo jen 47 tisíc lidí a celková výše přeplatku nedosáhla ani na 59 milionů,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Jak připomněl, výše ochranného limitu je 5000 korun, u dětí do 18 let a seniorů nad 65 let 2500 korun. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, pojišťovna vrací. „Ačkoli absolutní výše přeplatků i počet klientů, kteří jich dosáhli, v meziročním srovnání prudce klesly, výše průměrného přeplatku na jednoho pojištěnce se nijak výrazně nemění, zůstává na 1250 korunách,“ dodal mluvčí Tichý. Snížení počtu osob, které ochranný limit na doplatky za léky překročily, ohlásila také Česká průmyslová pojišťovna (ČPZP). Necelým 6 tisícům klientů vrací přes 7 milionů korun. V roce 2014 pojišťovna vracela 19 tisícům svých pojištěnců celkem 24,6 milionu korun. Přeplatky dostávají lidé na bankovní účet nebo poštovní poukázkou nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili. Zdravotní pojišťovny zasílají částky vyšší než 50 korun, nižší částky jsou převedeny do dalších čtvrtletí. Poslední přeplatky se lidem vracejí do konce února následujícího roku.

Úspory VZP za léky

Všeobecná zdravotní pojišťovna vypočetla úspory, kterých díky lékové politice v posledních třech letech dosahuje. Jak novinářům řekl náměstek Petr Honěk, náklady na léky za 2015 jsou zhruba stejné jako v roce 2014. Z osmi zkrácených revizí vypočetla VZP úsporu 367 milionů (pro celý systém veřejného zdravotního pojištění hloubkové revize uspořily 550 milionů). Pro letošní rok očekává VZP díky revizím dalších 300 milionů úspor. VZP chystá (vedle zavedeného pozitivního listu) také systém doporučení ekonomicky výhodných přípravků určených pro centrovou léčbu. Jak Petr Honěk potvrdil, u biologické léčby bude stále větší úlohu sehrávat ekonomické hledisko a fokus na biosimilars. Novinkou druhé poloviny roku bude úhrada nákladné biologické léčby vrozené hypercholesterolemie, u pacientů s intolerancí na standardní statinovou léčbu. Pojišťovna pracuje také na softwaru lékových interakcí, který by měl být praktickým nástrojem pro lékovou preskripci lékařů. VZP si slibuje zvýšení účinnosti revizní činnosti díky většímu důrazu na edukaci lékařů. Pojišťovna připravuje semináře k tématům, která jsou v gesci odboru kontroly a revize zdravotní péče. Mezi nejčastější neshody mezi pojišťovnou a lékaři dochází například v oblasti vykazování administrativy, vykazování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v zásadách delegované preskripce.

Ohodnoťte tento článek!