Krátce z regionů

• Předsedou představenstva náchodské nemocnice je Zbyněk Chotěborský Předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek jmenoval k 1. listopadu předsedou představenstva Oblastní nemocnice Náchod Zbyňka Chotěborského. „Jmenování inženýra Chotěborského bylo v souladu s doporučením výběrové komise,“ uvedl předseda Skřivánek. Komise vybírala ze 7 uchazečů, u kterých posuzovala jejich manažerské výsledky z minulých let, znalost oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven a také ekonomické, finanční a rozpočtové povědomí. Zbyněk Chotěborský dříve pracoval jako kontrolor v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici. Poté byl manažerem projektu na 2. LF UK a od července 2006 působil jako ekonomický náměstek ve Vše obecné fakultní nemocnici v Praze.
• Jedná se o sloučení nemocnice v Ryjicích s Krajskou zdravotní Vedení Ústeckého kraje vrátilo na stůl návrh na sloučení Nemocnice následné péče v Ryjicích na Ústecku s Krajskou zdravotní, která sdružuje všechny krajské nemocnice. Původně měl být návrh schválen už v červnu. Proti sloučení jsou zaměstnanci nemocnice i někteří opoziční zastupitelé. Odpůrcům vadí například fakt, že sloučením by mohla ryjická nemocnice, jediné akreditované lůžkové pracoviště pro geriatrickou péči v kraji, přijít o svou akreditaci. Svou podporu nemocnici vyjádřila i Jana Popovičová z Asociace českých a moravských nemocnic v dopise, který ryjická nemocnice uveřejnila na svých webových stránkách. Jana Popovičová upozorňuje na právní nesrovnalosti záměru a špatné zkušenosti asociace s tímto způsobem slučování. Nejistá je podle ní i domluva se zdravotními pojišťovnami, které budou muset uzavřít nové smlouvy. Pokud ke sloučení ryjické nemocnice s Krajskou zdravotní opravdu dojde, budou se pacienti i zaměstnanci stěhovat do ústecké Masarykovy nemocnice. Historický areál v Ryjicích má být poté na prodej. Rozhodovat o sloučení se bude patrně v prosinci.
• Královéhradecký kraj investuje do zdravotnictví miliardy Projekty na rekonstrukci Oblastní nemocnice Jičín a Oblastní nemocnice Trutnov a také na modernizaci zdravotnického vybavení náchodské nemocnice stanovil Královéhradecký kraj za své priority pro období následujících 6 let. U jičínské nemocnice se odhadované investice pohybují okolo 300 milionů korun. „Dalšími kroky bude vypracování všech stupňů projektové dokumentace, kterou bychom mohli soutěžit hned z kraje roku 2015,“ uvedl radní kraje pro oblast investic Josef Dvořák. V trutnovské nemocnici je nutná výměna nemocničního informačního systému i nové laboratorní diagnostické vybavení. „Zde se plánované investice pohybují okolo 250 milionů korun, z čehož by 150 milionů mohlo jít z evropských zdrojů,“ uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml. V Oblastní nemocnici Náchod v současné době probíhá rekonstrukce za miliardu korun. Z evropských zdrojů by se pak na modernizaci zdravotnického vybavení mohlo čerpat až 300 milionů korun.
• Lékaři FN Plzeň sledují desítky pacientů na dálku Ve Fakultní nemocnici Plzeň díky telemedicíně sledují již 84 pacientů s onemocněním srdce, kterým lékaři implantovali automatický kardioverter/defibrilátor, tzv. ICD přístroj. Právě tito pacienti jsou totiž vážně ohroženi fibrilací komor, která zvyšuje riziko náhlého úmrtí. Základní funkcí ICD přístroje je, že sleduje srdeční frekvenci. Při překročení nastavené kritické hodnoty přístroj stav vyhodnotí jako život ohrožující arytmii a zahájí proces k jejímu zastavení. „Současné ICD systémy jsou poměrně komplexní a jejich nastavení přizpůsobujeme konkrétnímu pacientovi. Tyto systémy navíc dokážou monitorovat některé parametry svědčící o činnosti srdce svého nositele,“ uvedl vedoucí kardiolog plzeňské fakultní nemocnice Vlastimil Vančura. Pacienti mají doma jednotku, která bezdrátově komunikuje s implantovaným přístrojem a jednou denně odesílá informace o monitorování, čímž snižuje počet kontrol u lékaře. Když přístroj zjistí vážný problém, odešle upozornění lékaři e-mailem, SMS nebo faxem.
• V Kladně mají certifikát bezpečnosti a kvality Oblastní nemocnice Kladno jako jedna z mála zavedla plošné užívání nízkokoncentrovaného kalia na všech svých odděleních. Ředitel společnosti B. Braun Medical, která nízkokoncentrované kalium vyrábí a jako jediná dodává na český trh, Jiří Lukeš předal řediteli nemocnice Vladimíru Lemonovi Čestný certifikát „Bezpečná nemocnice“.
„Manipulace s potenciálně nebezpečnými intravenózními roztoky je pro personál mnohdy stresující a příprava infuzních roztoků je navíc časově náročná. Při používání KCI může mít jakákoli, byť i minimální chyba fatální důsledky,“ říká k novému bezpečnostnímu opatření ředitel Oblastní nemocnice Kladno Vladimír Lemon. Zatímco v zahraničí je užívání bezpečnostních prvků nezbytností, v České republice zatím záleží převážně na rozhodnutí samotných zařízení, zda půjdou cestou bezpečnosti, nebo ne.

Ohodnoťte tento článek!