Krátce z regionů

• Nemocnice Semily má nové vedení. Ředitelka se vzdala funkce Novým dočasným ředitelem semilské nemocnice byl jmenován Tomáš Sláma, který dříve působil jako ředitel nemocnice v Turnově. Ve funkci bude do května, kdy bude vypsáno výběrové řízení. Bývalá ředitelka nemocnice Alena Kuželová uvedla jako důvod svého odstoupení rozpor ve slibech a činech ze strany nového vedení města. „Opakovaně ujišťuje veřejnost o záměru zachování nemocnice a jejím dalším rozvoji. Množící se výstupy představitelů města a jejich koa ličních partnerů však vnímám jako výroky a činy poškozující nemocnici, znejišťující zaměstnance i pacienty a ohrožující její budoucnost,“ uvedla bývalá ředitelka ve svém vyjádření. Její odchod a zejména jmenování Tomáše Slámy do nejvyšší funkce vyvolalo rozporuplné reakce. Aleně Kuželové se po dvou a půl letech podařilo vyvést hospodaření nemocnice z krize a v minulém roce činil její zisk 10 milionů korun. Za bývalou ředitelku se postavil i bývalý starosta a Semil a nynější poslanec Jan Farský (TOP 09), který jí vyjádřil podporu a poděkování na svých facebookových stránkách. Současné vedení města v čele se starostkou Věrou Blažkovou ovšem Tomáše Slámu v nové funkci plně podporuje, a to i přes výtky opozice. Opoziční strana Volba pro Semily ve svém prohlášení upozornila na údajně nepříliš úspěšné působení ředitele v turnovské nemocnici i na kauzu semilských ortopedů, jejichž odchod do turnovské nemocnice zapříčil v Semilech velkou krizi, na níž, podle opozice, nese vinu právě Tomáš Sláma.
• Kraj Vysočina ulehčí pacientům objednávání k lékaři Kraj Vysočina pokračuje v dlouhodobé snaze zlepšovat prostřednictvím elektronického zdravotnictví komunikaci mezi jednotlivými subjekty. V rámci zkvalitnění služeb pro pacienty zdravotnických zařízení proběhla technická integrace systémů MAX a eAmbulance. Objednávkový systém MAX je určený pro zprostředkování komunikace mezi pacienty a praktickým lékařem a mezi lékaři navzájem. Podle informací na webu kraje jej v současné době využívá více než 120 lékařů, eAmbulance je pak objednávkový systém pro pacienty ambulancí krajských nemocnic s více než 30 tisíci uživateli. Zavedení těchto systémů umožňuje, aby praktický lékař objednal svého pacienta ke specialistovi přímo po vyšetření, musí ale disponovat přístupem do aplikace MAX. Pacient se tak dozví termín vyšetření u specialistů v nemocnici ještě v ordinaci svého lékaře, což zjednoduší a urychlí návazný proces léčby. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek po zavedení nových systémů vyzval pacienty, aby své lékaře na možnost jejich využití upozorňovali.
• Ředitelem nemocnice v Jičíně je Tomáš Jedlička Předsedou představenstva a ředitelem Oblastní nemocnice Jičín, a. s. (ONJ), byl jmenován chirurg Tomáš Jedlička. Dosavadní ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková odstoupila k poslednímu dni roku 2014 na vlastní žádost z funkce, protože byla zvolena starostkou města Železnice. „Tomáš Jedlička vedl jako ředitel dvě oblastní nemocnice, a to s velmi dobrými výsledky. Jako lékař a dlouholetý manažer je i přirozenou autoritou u odborné veřejnosti. Vést velkou společnost, jakou bezpochyby Oblastní nemocnice Jičín je, bude pro něj další životní výzva,“ uvedl předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek. Tomáš Jedlička dříve působil v nemocnicích v Hořovicích a v Mělníce.
• Karlovarská nemocnice otevřela nový kardiostacionář Nové oddělení mohou využít pacienti, kteří potřebují tzv. radiální katetrizaci, kdy je k zákroku nutná jen jednodenní hospitalizace. „Pacient přichází ráno do stacionáře, kde je přijat lékařem a sestrou. Na katetrizačním sále je proveden výkon v místním znecitlivění cestou vřetenní tepny. Po zobrazení srdečních tepen na angiolince následuje léčebná angioplastika s implantací stentu. Výkon trvá 20 až 60 minut v závislosti na stupni postižení,“ uvedl v tiskové zprávě primář kardiologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice Michal Paďour. Právě po tomto výkonu je nemocný převezen do kardiostacionáře, kde tráví přibližně 6 hodin pod kontrolou lékaře a sestry. Prostor stacionáře je zařízen v civilním duchu, aby co nejméně připomínal prostředí nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!