Krátce z regionů

Nemocnici v Hustopečích bude provozovat Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu zřídit od května příspěvkovou organizaci Nemocnice Hustopeče. Kraj se tím připravuje na roli zřizovatele nemocnice a garanta jejího provozu. Opozice s tímto krokem nesouhlasí. Záměrem kraje je zachovat v nemocnici stávající rozsah zdravotnických služeb, případně je rozšiřovat. „Je to minimum, které do budoucna vidíme, spíše budeme hledat další cesty jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane nadále pevně spojena s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijme do sítě krajských zdravotnických zařízení. Zachraňujeme tak tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví,“ uvedl hejtman Michal Hašek v prohlášení na webových stránkách Jihomoravského kraje. Nemocnice hledala nového zřizovatele od minulého roku. Ztrátový rozpočet a dluhy v desítkách milionů korun neúměrně zatěžovaly město. Kraj se s městem Hustopeče domluvil a získal i povolení ministerstva financí. Provoz nemocnice převezme k 1. červenci 2015.
Karlovarský kraj dál centralizuje péči, přestavba se pravděpodobně prodlouží Ukončení přestavby Karlovarské krajské nemocnice (KKN) se odkládá. Náročný projekt, financovaný penězi Karlovarského kraje a dotacemi z ROP Severozápad, měl být dokončen do října. Kraj ale požádal Úřad Regionální rady o prodloužení termínu dokončení. „Průběh prací samozřejmě pravidelně monitorujeme, osobně jsem se účastnil kontrolního dne. Vše se podřizuje tomu, aby byl harmonogram stavby s termínem ukončení 15. října dodržen. I přesto chci znovu apelovat na představitele Úřadu Regionální rady, aby k požadavkům na změny termínu dokončení projektu přistupovali s ohledem na specifika a význam takové akce, jakou je právě centralizace v karlovarské nemocnici,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik ve svém vyjádření. Celkové náklady na projekt činí více než 121 milionů korun. Podle Jakuba Pánika kraj připravuje i celkovou novou koncepci zdravotnictví a strategii na další období. Součástí probíhající analýzy je i audit KKN.
V Lázních Bohdaneč vzniká centrum čínské medicíny Lázně Bohdaneč rozšiřují své služby i o péči z oblasti tradiční čínské medicíny. Nové centrum bude otevřeno v květnu. Na léčbu lázeňských hostů budou dohlížet odborníci z čínských univerzit, kde se tradiční medicína vyučuje. Spolupracovat s nimi bude tým lékařů FN Hradec Králové, který bude mít na starosti dohled nad sloučením tradiční čínské medicíny a evropských standardů. Centrum bude otevřeno v pavilonu Veselý, kde budou k dispozici různé druhy terapií jako například akupunktura, masáže a fytoterapie.
Zlínský kraj chce investovat stovky milionů do Kroměřížské nemocnice Rada Zlínského kraje na začátku května schválila aktualizaci plánu investičního rozvoje (generel) pro Kroměřížskou nemocnici. „Jedná se o strategický materiál, který reflektuje současné podmínky nemocničního provozu a stanovuje a zdůvodňuje koncepční směřování dalšího rozvoje nemocnice. Schválená aktualizace rozvoje zohledňuje především stav budov v tomto areálu a reaguje na modernizaci léčebných metod, zkracování doby hospitalizace i na poptávku po některých zdravotnických provozech,“ uvedla pro naši redakci tisková mluvčí kraje Renata Škrobálková. V nemocnici by měl vzniknout nový centrální příjem, v plánu je také propojení některých budov. Současné odhady investic do modernizace nemocnice se pohybují kolem 500 milionů korun. Konečná částka ale není doposud stanovena. Další postup a konkrétní plán realizace jsou vázány na aktuální ekonomické možnosti kraje, uvedla mluvčí.
Jesenická nemocnice zažalovala stát kvůli financování Vedení Jesenické nemocnice, s. r. o., žaluje stát kvůli údajně nevýhodnému financování soukromých nemocnic. Pro novináře to uvedl ředitel nemocnice Jan Jedlička. Nemocnice je ve sporu se státem dlouhodobě. Důvodem je, že ministerstvo zdravotnictví a další instituce dohlížející na chod nemocnice odmítají přístup k vícezdrojovému financování. „Podali jsme stížnost k Evropské komisi, která byla ve všech bodech přijata a nyní se řeší. Poté jsme podali ve spolupráci se 17 senátory stížnost k Ústavnímu soudu na ministerstvo zdravotnictví ohledně úhradové vyhlášky. Podali jsme i žalobu k civilnímu soudu na Českou republiku na náhradu škody. Nám už nezbylo nic jiného než použít tyto mně nesympatické metody a uvidíme, jaký to bude mít dopad,“ řekl Jan Jedlička. Olomoucký kraj má už řadu let problémy s provozováním zdravotní péče na Jesenicku. Jesenická nemocnice přitom pečuje o více než 40 tisíc obyvatel.
V Harrachově proběhla konference odborníků spinálních jednotek Konferenci, která se konala koncem dubna, pořádala spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze. Na 150 účastníků se věnovalo problematice míšní léze v chronické fázi.
„Tentokrát jsme zvolili témata zasahující hlavně do oblastí chronické fáze, kde vidíme hlavní rezervy jinak dobře propracovaného systému. Odborné setkání je určeno pro lékaře, všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty i sociální pracovníky. Společné odborné jednání přispívá pokaždé k rozšíření pohledu na současné možnosti péče o plegické pacienty,“ uvedl primář liberecké spinální jednotky Jaroslav Šrám. Krajská nemocnice Liberec disponuje spinální jednotkou od roku 2003. Ročně se zde setkají s cca 50 akutními případy pacientů s poškozením míchy a 60 plegiky s chronickými potížemi. „V poslední době můžeme pozorovat věkový nárůst primárně hospitalizovaných pacientů, kde dominují neúrazové léze míšní, například ischemického původu, z důvodu krvácení, případně v souvislosti s růstem nádoru. Péče o tyto pacienty je finančně náročnější, ale především ošetřovatelsky komplikovanější s ohledem na množství přidružených onemocnění,“ dodal primář.

Ohodnoťte tento článek!