Krátce z regionů

• Českolipská nemocnice získala ocenění pro nejstabilnější firmy roku Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa získala nejvyšší stupeň ocenění CZECH Stability Award, které vyhlašuje společnost Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100, v kategorii „Nejstabilnější firma roku“. Certifikace AAA vypovídá o schopnosti společnosti zařadit se mezi 100 nejstabilnějších firem v České republice. „Patříme mezi stabilní společnosti, u kterých je vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku. To nás velmi těší, ale zároveň to bereme jako závazek do budoucna,“ uvedl generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl ve svém vyjádření. Oceněná organizace musí při svém posuzování otevřeně komunikovat, poskytovat dostatek informací o výsledcích svého hospodaření i o vlastní struktuře. Vlastníkem českolipské nemocnice je Liberecký kraj. Za minulý rok tato nemocnice vykázala zisk 13 milionů korun.
• ÚOHS udělil ústecké Krajské zdravotní pokutu Úřad udělil společnosti sankci v hodnotě 350 tisíc korun kvůli chybám při zadávání veřejné zakázky na informační telekomunikační infrastruktury. Antimonopolní úřad zamítl rozklad a potvrdil tím své prvostupňové rozhodnutí, jak uvedl na svých webových stránkách. Podle informací ČTK se Krajská zdravotní bude proti rozhodnutí úřadu bránit soudně. ÚOHS přitom udělil společnosti pokutu již poněkolikáté, zpravidla kvůli stejným pochybením. „Zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti tím, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnoticích kritérií,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. „Transparentní odůvodnění nabídek uchazečů musí obsahovat vysvětlení, proč byl té které nabídce přidělen konkrétní počet bodů a jak se nabídky v jednotlivých subkritériích hodnocení lišily. U hodnocení nabídek musí být rovněž patrné, která nabídka byla shledána výhodnější a do jaké míry byly ostatní nabídky horší,“ dodal.
• FN u sv. Anny v Brně má nový informační systém pro sledování nákladů FNUSA pořídila systém včetně hardwarového vybavení za necelých 19 milionů korun a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Provozní informační systém má za úkol efektivně řídit a sledovat prostřednictvím jednotné evidence všech dat ekonomickou stránku provozu. „V současné době jsou základní procesy správy rozpočtu, řízení nákladovosti, řízení nákladů a financí spravovány v šesti různých systémech. Nový ekonomický a provozní informační systém tedy přináší sjednocení všech těchto agend nemocnice do vzájemně datově propojených aplikací zahrnujících i výstupy pro management. Nový informační systém je jednotný a komplexní, v maximální možné míře omezí roztříštěnost informací a zruší komunikační můstky, které působí problémy,“ uvedl ředitel FNUSA Martin Pavlík. Odpovědní zaměstnanci nemocnice tak mohou získat data, která poslouží dalšímu strategickému řízení nemocnice. „Projekt je primárně určen pro top management nemocnice, dále pak pro střední management, což jsou skupiny pracovníků odpovědné za chod, tedy i nákladovost a kvalitu péče v nemocnici,“ upřesnila Markéta Geierová z ekonomického úseku. Výstupy bude posuzovat i zřizovatel nemocnice, jímž je ministerstvo zdravotnictví.
• Ve výběrovém řízení na ředitele pražské záchranky je 14 uchazečů Vybraný uchazeč nastoupí do funkce po odvolaném řediteli Zdeňku Schwarzovi, který končí ve funkci na konci června. Odchod ředitele provází rozporuplné události. Zdeněk Schwarz byl odvolán kvůli svému autoritativnímu vedení záchranné služby a stížnostem zaměstnanců. Zároveň mu ale radní krátce před odvoláním chtěli udělit finanční odměnu, protože audit, který si město nechalo vypracovat, potvrdil dobrý finanční stav organizace. Radní pro zdravotnictví Radek Lacko uvedl na webu města Prahy, že má o funkci ředitele zájem 14 uchazečů (včetně Zdeňka Schwarze). Rozhodnutí, který z nich bude novou hlavou pražské záchranky, padne podle slov radního do konce června.

Ohodnoťte tento článek!