Krátce z regionů

• Liberecká nemocnice přes turbulence ve vedení pokračuje v modernizaci Jako poslední přírůstek si mohou manažeři Krajské nemocnice Liberec (KNL) připsat 10 lůžek pro intenzivní péči (JIP a ARO) a 150 moderních, elektricky ovládaných nemocničních lůžek včetně matrací a nočních stolků. Ty nemocnice pořídila z dotací od regionálního operačního programu NUTS II, celková hodnota lůžek je 865 tisíc korun. Novými polohovatelnými lůžky byla vybavena oddělení interny, revmatologie, rehabilitace, odd. následné péče a další. V červnu byl v pavilonu B otevřen nový centrální interní příjem (CIP), který slouží pro příjem pacientů se všemi interními diagnózami.
„Je to jediný centrální interní příjem v Libereckém kraji a jeden z mála v celé České republice. Sloužit na něm budou lékaři z interního oddělení, kardiocentra a neurocentra, takže pacienta vyšetříme na jednom místě a vše tak výrazně urychlíme,“ uvedl přednosta interního centra KNL Tomáš Klimovič. KNL se tak zařadí mezi několik málo velkých nemocnic, které centrálním interním příjmem disponují. „V každé službě bude sloužit internista nebo kardiolog a mladší lékař. Neurologové budou docházet na příjem na konzilia,“ upřesnil vedoucí lékař CIP Zdeněk Krejzar. Lékaře doplní čtyřčlenný tým zdravotnických záchranářů a sester. Součástí CIP je i nové vybavení, například dva laboratorní analyzátory, které přímo na místě vyšetří do deseti minut vzorky krve. Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení centrálního interního příjmu byly vyčísleny na více než 7 milionů korun.
• Nemocnice Hustopeče patří kraji, dostane od něj 9 milionů Od začátku července je nemocnice v Hustopečích krajskou příspěvkovou organizací. O převodu rozhodlo krajské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání. Původně bylo provozovatelem nemocnice město Hustopeče, to ale přistoupilo na převod kvůli ztrátovému provozu. „Zastupitelé Jihomoravského kraje schválili devítimilionový příspěvek pro Nemocnici Hustopeče na úhradu výdajů spojených se zahájením činnosti nemocnice jako krajské příspěvkové organizace. Peníze jsou určené na úhradu dluhů a především na mzdy. Jihomoravský kraj přebírá odpovědnost za maximální rozdíl mezi závazky a pohledávkami ve výši 40 milio nů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Jihomoravský kraj se rozhodl k převzetí nemocnice, aby byl zachován stejný rozsah zdravotnických služeb jako nyní. „Je to minimum, které do budoucna vidíme. Spíše budeme hledat další cesty jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane dál pevně spojena s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijal do sítě krajských zdravotnických zařízení. Je to dobrá zpráva pro obyvatele regionu. Zachraňujeme tím tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví. Jsem rád, že město i kraj spolupracovaly na záchraně nemocnice,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Ohodnoťte tento článek!