Krátce z regionů

• Dohoda o přeshraniční spolupráci záchranných služeb je schválena

Rada Libereckého kraje schválila společné ujednání o spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Saskem a Karlovarským, Libereckým a Ústeckým krajem. Jedná se o navázání na rámcovou smlouvu mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, kterou státy podepsaly již v roce 2013. „Schválené ujednání je určitým návodem určeným pro běžnou praxi při zajišťování činnosti zdravotnických záchranných služeb v obou zemích v příhraničním pásmu,“ uvedl radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Petr Tulpa. Slavnostní podepsání schváleného ujednání mezi třemi českými kraji a Svobodným státem Sasko proběhne na konci listopadu v Karlových Varech.

• Starostové části Karlovarského kraje žádají o peníze

Starostové obcí z Mariánskolázeňska vyzvali Karlovarský kraj, aby pomohl financovat nepřetržitou lékařskou pohotovosti v nemocnici v Mariánských Lázních. V písemné výzvě to uvedl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák, který v této souvislosti zastupuje i okolní obce, např. Mnichov, Tři Sekery nebo Starou Vodu. Upozorňuje na to, že zatímco přes den funguje ve městě řada odborných ambulancí, chirurgická a interní ambulance s nepřetržitým provozem chybí. Pacienti rychlé záchranné služby tak musejí být převáženi do nemocnic v Chebu, Sokolově nebo Karlových Varech. „Je pro nás šokující skutečností, že Karlovarský kraj kromě své Karlovarské krajské nemocnice podporuje i jiné soukromé zdravotnické subjekty v kraji v řádech desítek milionů korun, přesto do mariánskolázeňské oblasti nedoputovala ani koruna,“ uvedl starosta v prohlášení. Kraj se brání tím, že město nechalo situaci takto vygradovat. Starosta Mariánských Lázní požaduje, aby kraj přispíval na pohotovost, která je nutnou službou veřejnosti, tak jako se tomu děje i v jiných krajích.

• Českolipská nemocnice má nové představenstvo, majitele nemění

Dozorčí rada Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa odvolala na začátku října představenstvo a jmenovala nové. K tomuto řešení přistoupila po rezignaci dvou členů představenstva. Ve své funkci skončil i předseda představenstva Radek Havlas. Novým generálním ředitelem nemocnice se stal Jaroslav Kratochvíl. Dalšími členy představenstva byli jmenováni Vladimír Trenčiansky, Ivan Garaj, Alena Brodská a Jaroslava Navrátilová. Nemocnice také zůstane ve vlastnictví kraje. Liberecký kraj totiž odmítl zářijovou nabídku města Česká Lípa na odkoupení stoprocentního podílu v nemocnici za 100 milionů korun. Kraj nabídl městu minoritní podíl do 49 %. Za jakou částku by město mohlo podíl odkoupit, rozhodne nezávislý auditor. Konečné slovo pak budou mít zastupitelé.

• Sušickou městskou nemocnici od října provozuje skupina Nemos

Vedení města Sušice vybíralo pro provozování nemocnice ze čtyř zájemců. Zvítězila soukromá zdravotnická skupina Nemos, která již provozuje a vlastní nemocnice v Karlovarském kraji. Firma podepsala s městem smlouvu na 25 let. Město si od nového provozovatele slibuje další rozvoj nemocnice a zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborného zdravotnického personálu, zejména lékařů. „Město Sušice se rozhodlo pro sušickou nemocnici vyhledat silného strategického partnera, který dokáže přinést kvalitu, personál i finance. Pomalu končí doba malých izolovaných nemocnic a začíná doba silných investičních skupin zaměřených na kvalitu poskytované péče,“ uvedl pro novináře starosta Petr Mottl.

• Kardiologové Nemocnice Na Homolce využívají 3D technologii k mapování srdce

Kardiologové na Homolce upozorňují na vzrůstající výskyt chronického srdečního selhání. To považují za závažný problém nejen z terapeutického, ale i z ekonomického hlediska, protože vzrůstá riziko opakovaných hospitalizací. Na chronické srdeční selhání umírá čtvrtina pacientů do 5 let od stanovení diagnózy. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce se proto snaží využívat nejmodernějších technologií k diagnostice. Začalo při provádění srdečních katetrizačních ablací využívat novou, v ČR zatím unikátní technologii systému trojrozměrného srdečního mapování a navigace Rhytmia, kterou vyvinula bostonská společnost zaměřená na inovace zdravotnické techniky. Systém umožňuje přesné mapování srdce v průběhu katetrizačního zákroku. „My a naši kolegové z Institutu klinické a experimentální medicíny jsme byli přímo u vývoje systému, spolu s profesorem Kautznerem jsme ho v roce 2007 testovali v rámci klinické studie. Ke klinickému použití jsme ho na Homolku získali už loni, ale ještě jsme museli doladit některé technické detaily,“ uvedl primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Ohodnoťte tento článek!