Krátce z regionů

• Novým ředitelem břeclavské nemocnice je Jiří Jurník Rada Jihomoravského kraje schválila do funkce ředitele krajské příspěvkové organizace Nemocnice Břeclav Jiřího Jurníka. „Radní rozhodli jednomyslně. Berte to jako silný mandát pro výkon své funkce. Břeclav si zaslouží dobrého manažera, včetně manažera krizového, a já věřím, že situaci v nemocnici stabilizujete a ve spolupráci se zřizovatelem bude Nemocnice Břeclav standardně fungovat,“ uvedl hejtman Michal Hašek ve svém prohlášení. Jiří Jurník byl jmenován poté, co rezignovala bývalá ředitelka Janka Bambasová.
• Audit Městské nemocnice Ostrava potvrdil závažná pochybení, město hledá nového ředitele Nemocnice podle závěrů auditu dlouhodobě porušovala zákon o veřejných zakázkách. Audit za období 2011–2014 nechalo provést vedení města poté, co odhalilo několik předešlých pochybení. V tomto období nemocnici vedl převážně Tomáš Nykel, který ve funkci skončil v květnu 2014. Nemocnice například nakoupila léky a zdravotnickou techniku za téměř 700 milionů korun bez výběrového řízení. Problémy audit odhalil také při odměňování managementu nemocnice či v evidenci zakázek. Závěry auditu město předalo policii. Současné dočasné vedení nemocnice se od výsledků auditu distancovalo s tím, že jde o období, za které stávající management nenese odpovědnost. Rada města Ostravy na webových stránkách informovala o vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele nemocnice. Zájemci mohou posílat přihlášky do 25. března. Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1. května.
• Pacienti v Královéhradeckém kraji mají svého ombudsmana Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zavedl pro své nemocnice funkci veřejného ochránce práv pacientů. Ombudsmanem se stal Libor Seneta, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, uvedla PR manažerka holdingu Veronika Svobodová. „Ombudsman bude řešit podněty pacientů či jejich blízkých a jeho závěry budou pro naše nemocnice cennou zpětnou vazbou,“ uvedla v tiskové zprávě krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. Ombudsman bude také pacienty informovat o jejich právech.
Libor Seneta má kromě dvacetileté praxe i zkušenost s řešením stížností pacientů a přehled v lékařském právu. V některých nemocnicích kraje budou i nadále působit nemocniční ombudsmani. Holdingový ombudsman bude jejich počet doplňovat. • Hejtman Hašek bude vyjednávat kvůli letecké záchrance Rozhodnutím Vlády ČR dojde od začátku roku 2017 ke změně provozovatele letecké záchranné služby v Jihomoravském kraji. Záchranku bude nově zajišťovat stát, resp. policie. Hejtman Michal Hašek chce jednat s ministry zdravotnictví a vnitra i policejním prezidentem o podmínkách provozu. „Znamená to čtyřiadvacetihodinovou možnost zásahu letecké záchranné služby včetně nočních letů, a to nejen transportních. Budeme muset prověřit podle typů vrtulníků, které by stát nasadil na jižní Moravě, jestli vyhovují heliporty v nemocnicích. Jde též o komunikační techniku, musí se vyjasnit otázka spolupráce mezi leteckou složkou a záchranáři, jestli bude potřeba týmů záchranné služby, nebo zda to budou například lékaři ze Zdravotní služby ministerstva vnitra a podobně. To vše jsou otázky, které přineslo rozhodnutí vlády, a já se budu snažit, abychom na ně znali odpověď co nejdříve,“ uvedl Michal Hašek ve svém prohlášení. Hejtman také bude chtít ujištění o tom, že toto rozhodnutí neomezí možnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem.
• Nemocnice Pardubického kraje nevykazují ztrátu Nemocnice provozované Pardubickým krajem zatím odhadem vykazují za loňský rok hospodaření na nule, případně v mírném zisku. Zdravotnická zařízení přitom nedostala od hejtmanství žádné mimořádné příspěvky. Nemocnice se také zbavily závazků po lhůtě splatnosti. Kraj svým nemocnicím stále poskytuje vyrovnávací platby a pomáhá jim také tím, že odpouští nájemné některých budov a přispívá na činnost záchytné stanice a pohotovosti.
Kraj v posledních letech spojil pět svých nemocnic, v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí, ve fúzi a navýšil kapitál nemocnic o 250 milionů.
• FN Plzeň znovu boduje u pa -cien tů Fakultní nemocnice Plzeň znovu zvýšila procento spokojených pacientů v rámci výzkumu projektu Kvalita očima pacientů (KOP) na lůžkových odděleních. Souhrnná spokojenost dosáhla 84 %. Nemocnice se projektu účastní už deset let. „Díky tomuto pravidelnému sledování spokojenosti získáváme důležitou zpětnou vazbu. Velmi si vážíme toho, že jsou pacienti se službami a péčí naší nemocnice spokojeni, a všichni naši zaměstnanci dělají maximum pro to, aby tento trend pokračoval i nadále,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel nemocnice Václav Šimánek. Vyplněné dotazníky odevzdalo během čtyř týdnů celkem 2413 pacientů, kteří strávili v nemocnici alespoň dva dny. V době, kdy šetření probíhalo, bylo v nemocnici hospitalizováno celkem 3521 pacientů. Po očištění o tzv. nezařazené pacienty dosáhla návratnost dotazníků 76 %. Nejvíce pacienti oceňují „zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 94,4 % a „propuštění a pokračování péče“, s nímž je spokojeno 90,9 % pacientů.

Ohodnoťte tento článek!