Krátce z regionů

• Nymburská nemocnice za loňský rok vykazuje zisk Nemocnice Nymburk má za rok 2015 kladný hospodářský výsledek, a to téměř jeden milion korun. „Podařilo se to i přes trvalý investiční rozvoj a navýšení mezd zaměstnanců, ke kterému nedošlo jen na jaře na doporučení Vlády ČR, ale částečně i na podzim loňského roku. A s prvním dubnem letošního roku přišla pro personál další dobrá zpráva. Tarifní třídy opět mírně vzrostly, zhruba o 5 procent,“ uvádí nemocnice ve své tiskové zprávě. Nemocnice navíc loni investovala na 7 milionů korun, zejména do zdravotnických přístrojů. „Jejich nákup řešil především zvýšení parametrů diagnostiky a zajištění nejvyšší míry bezpečnosti na gynekologicko-porodnickém oddělení, zajištění provozu JIP po dislokaci na dvě pracoviště a zajištění akreditace oddělení patologie,“ uvedla jednatelka nemocnice Alena Havelková. Další investice odešly v rámci dokončování první etapy rekonstrukce pavilonu D. Údržba majetku stála nemocnici dalších 5 milionů korun.
• Karlovarský kraj bude přispívat na vzdělávání praktiků Karlovarský kraj chce řešit nedostatek praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost poskytnutím měsíčního příspěvku akreditovaným zařízením, která budou vystudované lékaře dále vzdělávat. Příspěvek chce kraj začít poskytovat ještě letos. Měl by být 20 tisíc korun měsíčně, polovinu z této částky by měli obdržet sami lékaři. Podmínkou příspěvku bude ale závazek, že nejméně po dobu 2 let po ukončení specializovaného vzdělávání budou v kraji pracovat ve svém oboru aspoň 20 hodin týdně. Karlovarský kraj vyčlení na nový dotační program ze svého rozpočtu 700 tisíc korun. „Program podpory specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost schválila Rada Karlovarského kraje,“ uvádí kraj na svých webových stránkách.
• Nemocnice v Kolíně má nový stacionář Na začátku června byl v kolínské nemocnici v rámci Středočeských dnů zdraví slavnostně otevřen nový stacionář pro onkologické pacienty. Celkové náklady na stavební úpravy a pořízení vybavení se pohybovaly okolo 1,5 milionu

korun. Současně bylo zřízeno také moderní oddělení přípravy cytostatik. „Nově zbudované pracoviště je organizační součástí lékárny a je umístěno v bezprostřední blízkosti oddělení klinické onkologie. Výstavba oddělení cytostatik stála asi 14 milionů korun. Obě akce hradila kolínská nemocnice ze svých prostředků. Nemocnice hospodaří velmi dobře, a tak si mohla tuto investici dovolit,“ uvedla nemocnice na svých webových stránkách.
„Cílem Středočeského kraje je neustále zlepšovat vybavení nejen kolínské, ale všech našich pěti oblastních nemocnic tak, abychom obstáli v konkurenci pražských klinik. Konkrétně v Kolíně chceme v příštích letech dokončit rekonstrukci pavilonu O. Tato investice by nás měla stát přibližně 300 milionů korun,“ doplnil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
• Nemocnice v České Lípě nemá lékaře, v létě musí omezit neurologii Českolipská nemocnici s poliklinikou uzavře na přelomu července a srpna na tři týdny oddělení neurologie včetně ambulance. Pacienti tak budou hledat pomoc lékařů v Liberci nebo Děčíně. Omezeny budou na dva týdny v létě i plánované ortopedické operace. Českolipská nemocnice se potýká s nedostatkem personálu na většině oddělení. Jako druhé největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji jich má sedmnáct a na většině z nich chybí lékař. Pokrývat provoz se daří jen za cenu četných přesčasů. „Aktuálně nám chybí asi 12 lékařů, na úvazky je to roztroušeno po všech odděleních. Podařilo se získat lékaře na oddělení chirurgie, ARO a rentgenologické,“ uvedl lékařský ředitel Vladimír Trenčiansky. Nemocnice nově příchozím zaměstnancům nabízí náborový příplatek, u lékařů 100 tisíc korun, sestrám 20 tisíc korun. V letošním roce mají platy v nemocnici údajně stoupnout v průměru o 10 %. • Karlovarský kraj přispěje nemocnicím na provoz ztrátových oddělení Kraj přispěje celkem na 12 oddělení takzvaného závazku veřejné služby. Nemocnicím v Karlových Varech, Sokolově a Ostrově poskytne za letošní rok celkem 32,1 milionu korun. Záměr ještě musí schválit krajští zastupitelé, kraj si pak důležitou, ale prodělečnou péči zaplatí sám.
„Z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven nepatří tato oddělení mezi lukrativní. Jsou ale nezbytně nutná pro pacienty, a proto si zaslouží pozornost Karlovarského kraje,“ řekl hejtman Martin Havel. Nejvyšší vyrovnávací platbu, 21,7 milionu korun, obdrží Karlovarská krajská nemocnice. Provozuje sedm nepostradatelných lůžkových oddělení.
Kraj navíc zahájil další stavební akce při obnově Nemocnice Sokolov v celkové hodnotě 45,5 milionu korun. Jde o kompletní rekonstrukci chirurgického oddělení s kapacitou 41 lůžek a opravu opěrné zdi pavilonu C. Investice neminou ani Karlovarskou krajskou nemocnici, kde se buduje na lůžkovém pavilonu C nástavba za 70 milionů korun. Zároveň se plánuje i kompletní dostavba Nemocnice Cheb.

Ohodnoťte tento článek!