Křest Textbook of Surgery

MUDr. Jan Hugo (Maxdorf), prof. Jiří Hoch a prof. Jaroslav Blahoš.

V pražské kavárně Café B. Braun byla 21. ledna na knižní trh slavnostně uvedena anglická verze učebnice speciální chirurgie. Učebnice i její převod do angličtiny vznikl na 2. lékařské fakultě UK. Vydavatelem je nakladatelství Maxdorf.

Osvědčená učebnice nyní i v angličtině

Hlavními autory české i anglické verze učebnice jsou prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., a doc. MUDr. Jan Leffler, DrSc., z Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Nezbytnou a důkladnou jazykovou redakci překladu provedl Mgr. Jan Lány.

V češtině kniha pod názvem „Speciální chirurgie“ vyšla poprvé v roce 2001, druhé vydání následovalo v roce 2003 a zatím poslední, třetí – aktualizované a podstatně rozšířené – vydání bylo pokřtěno v roce 2011. V průběhu 12 let na českém knižním trhu se tato kniha stala velmi oblíbenou příručkou jak pro přípravu na zkoušky pregraduálních studentů a na atestace, tak i pro každodenní klinickou praxi. Nyní tedy autoři připravili anglické vydání této oblíbené publikace.

Přípitek 3 děkanů 2. LF UK

Za autorský kolektiv učebnice na křtu její anglické verze promluvil jeho vedoucí, profesor Hoch. Zdůraznil, že cílovou skupinou budou nejen zahraniční studenti lékařských fakult České republiky, ale rovněž čeští medici a mladí lékaři, kteří mají ambici v budoucnu patřit ke špičce svého oboru. „Textbook of Surgery“ jim totiž nabízí zcela mimořádnou kombinaci – studium v angličtině, avšak obsahově vycházející z osvědčených postupů české medicíny. „Nadfakultně“ existenci a vydání překladu přivítal a knihu pokřtil předseda České lékařské společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Učinil tak za účasti (a s nezbytným přípitkem knize na šťastnou cestu za čtenáři) hned tří děkanů 2. LF UK, dvou emeritních a stávajícího, tedy prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph. D., a prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc.

Ohodnoťte tento článek!