Krizový štáb přijal ministerskou záruku tříprocentního zvýšení úhrad

Krizový štáb vyjádřil znepokojení nad návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2015, kde navýšení úhrad nebylo jasně zakotveno. Ministr proto přislíbil doplnit vyhlášku o ustanovení, které bude zajišťovat zvýšení úhrad všem nemocnicím akutní péče o 3 % oproti roku 2014. Štáb tento postup považuje za dostatečný.

„Krizový štáb, který sdružuje Asociaci českých a moravských nemocnic (AČMN), Asociaci krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR, Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, vyjádřil počátkem prosince znepokojení nad skutečností, že dosavadní návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 připravený ministerstvem zdravotnictví nezabezpečoval nemocnicím dostatečné finanční prostředky na zvýšení platů a mezd přislíbené zaměstnancům ve zdravotnictví pro rok 2015,“ uvedl mluvčí štábu Petr Fiala, který je zároveň místopředsedou AČMN.

Ustanovení ve vyhlášce

Jak ale mluvčí Fiala dále dodal, krizovému štábu byl 2. 12. 2014 tlumočen návrh ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na doplnění úhradové vyhlášky o ustanovení zajišťující zvýšení úhrad všem nemocnicím akutní péče o 3 % oproti úhradám roku 2014. „Krizový štáb považuje úhradovou vyhláškou garantované zvýšení úhrad pro každou nemocnici akutní péče nejméně o 3 % oproti úhradě roku 2014 včetně uhrazené kompenzace hospitalizačních poplatků, nedeformované žádnými koeficienty, za řešení postačující ke zvýšení platů a mezd ve všech nemocnicích,“ informoval o předběžné shodě Petr Fiala s tím, že krizový štáb proto přerušil své zasedání do doby, než se bude moci seznámit s doplněným zněním návrhu úhradové vyhlášky.
Dále krizový štáb žádá ministra zdravotnictví, aby bylo shodným způsobem garantováno zvýšení platů a mezd i v následné a dlouhodobé péči. Jak štáb současně připomněl, nemocnice jsou v průběhu roku placeny zálohově. Proto upozornil na potřebu stejným způsobem v úhradové vyhlášce garantovat 3% zvýšení předběžných měsíčních úhrad proti předběžným úhradám roku 2014.

Ohodnoťte tento článek!