KSL žádá stažení návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

Koalice soukromých lékařů (KSL) vidí v návrhu rozpory s pravidly hospodářské soutěže, ohrožení stability systému českého zdravotnictví a ohrožení těch zdravotnických zařízení, která neprovozuje stát. Po ministerstvu zdravotnictví KSL požaduje stažení návrhu zákona z projednávání.

„Po jeho prostudování nás zaujala dvě hlediska. Návrh zákona hovoří o lůžkových zařízeních, tedy o nemocnicích, obecně ale platí, že v současné době cca 30 procent příjmů těchto typů poskytovatelů pochází z ambulantní činnosti v nejrůznějších oborech. Návrh zákona se tedy ve skutečnosti dotýká veškeré zdravotní péče poskytované v ČR. Návrh de facto zavádí dvě kategorie poskytovatelů. Na jedné straně tzv. neziskové, které významně po všech stránkách zvýhodňuje, na druhé straně ty ostatní, jimž by se na základě pravidel nastavených tímto zákonem zhoršil přístup k financím i smlouvám, ačkoli jejich pacienti rozhodně nejsou druhé kategorie a přístup ke zdravotní péči by měli mít stejný,“ uvádí zástupci soukromých lékařů.

Závažná nerovnost

Zákon o neziskových zdravotnických zařízeních by podle KSL tato zařízení zvýhodňoval tím, že by jim umožnil tvořit tzv. rezervní fond (5 %) ještě před zdaněním (přičemž od daně z příjmů mají být osvobozené). KSL připomíná, že i ostatní poskytovatelé musejí vytvářet finanční rezervy pro svůj provoz. Ti to ale mohou činit až po zdanění svých příjmů, tj. z menšího množství peněz.
Výhodnější postavení neziskových zařízení by dle návrhu způsobovala také možnost tvořit tzv. sociální fond (1 %), a to opět ještě před zdaněním. „S tím souvisí i to, že neziskové zdravotnické zařízení bude mít možnost ocenit práci svých zaměstnanců výše, než bude možné ji zaplatit jinde. Administrativně jsou tímto znevýhodněna všechna jiná zařízení než nezisková,“ domnívají se soukromí lékaři. Navíc by návrh dle KSL umožňoval, aby si nezisková zdravotnická zařízení nasmlouvala se zdravotními pojišťovnami smlouvu v rozsahu, který zařízení samo navolí, bez povinnosti absolvovat výběrové řízení. I zde vidí sdružení faktor znamenající významnou nerovnost proti ostatním poskytovatelům. „Pokud bude chtít jiný poskytovatel rozšířit svou činnost, nebude mu vyhověno. Nezisková nemocnice si otevře cokoli,“ obávají se lékaři.
Návrh také uvádí, že pokud nezisková nemocnice (tedy i nemocniční ambulance) dosáhne záporného hospodářského výsledku, pak za dluhy dle návrhu zákona ručí stát. KSL namítá, že ambulance v neziskovém režimu mohou investovat do přístrojů a dalšího vybavení ambulancí zcela jinak (bez žádoucích limitů) než ostatní.
„Na základě výše uvedených faktů Koalice soukromých lékařů hodnotí návrh zákona o neziskových zdravotnických zaří zeních jako v rozporu se základními pravidly hospodářské soutěže, nebezpečný pro finanční stabilitu zdravotnického systému v ČR, přímo ohrožující existenci všech zdravotnických zařízení, které neprovozuje stát, a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby celý návrh stáhlo z projednávání,“ shodují se zástupci ambulantních specialistů, stomatologů, praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a soukromých gynekologů.

Ohodnoťte tento článek!