Kvalifikace zdravotní laborantky

Mohu po absolvování nějakého kurzu apod. (jakého?) pracovat na pozici zdravotní laborantky, když mám vystudovanou mikrobiologii na přírodovědecké fakultě?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO Brnola:

Povolání zdravotního laboranta můžete vykonávat po získání odborné způsobilosti. Bez odborného dohledu můžete toto povolání vykonávat až po vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace).

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se získává absolvováním:

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů,
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotní laborant na vyšších zdravotnických školách,
c) akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného zaměření na vyšších odborných školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody,
d) akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření na vyšších odborných školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
e) střední zdravotnické školy v oboru zdravotní laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005.

Ohodnoťte tento článek!