Laboratoře v nemocnici v Ostrově prošly auditem NASKL

Na oddělení klinické biochemie Nemocnice Ostrov proběhl audit Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). Ten navazoval na audit z podzimu 2011.

Podmínkou pro úspěšné absolvování auditu bylo splnění požadavků normy ČSN EN ISO 15 189.

Důležitá je i etika

Splnění normy zaručuje způsobilost a kvalitu zdravotnických laboratoří v oblasti organizace příjmu, identifikace pacienta, odběru, zpracování, vyšetřování, ověření a interpretace výsledků, poradenské činnosti a dalších aspektů laboratorní práce. Hodnotí se i bezpečnost a etika zdravotnické laboratoře.

Ostrovské oddělení klinické biochemie kvůli auditu prošlo mnoha změnami, aby dosáhlo požadované normy. Po jeho úspěšném absolvování obdržely laboratoře osvědčení s platností na dva roky.

Ohodnoťte tento článek!