„Laskavo prosymo“

Prezidenti komor lékařů, lékárníků a stomatologů varují před nebezpečím vyplývajícím z přílivu neprověřených pracovníků. Proč tak silná slova? Řeč je o Projektu Ukrajina, který má usnadnit administrativu spojenou se získáním pracovního povolení v Česku kvalifikovaným profesím, včetně těch zdravotnických.

Je známo, že česká úřední procedura, kterou má projít ukrajinský uchazeč o práci v Česku, vyniká proti jiným evropským zemím svojí délkou. Navíc se na ní přiživovali překupníci a mafiáni. Projekt Ukrajina spočívá v tom, že lidem, kteří mají s českým zaměstnavatelem domluvenou práci, umožňuje získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na českém zastupitelském úřadě v Kyjevě. Ano, tak zlé to s vyřizováním papírů je, že získat termín pro podání žádosti znamená výraznou pomoc a urychlení celého procesu.

Proč tedy tolik povyku? Netvrdí snad stejná lékařská komora, že je české zdravotnictví personálně zdevastované?
Nemělo by se nemocnicím, pokud si udělají nábor na Ukrajině, spíš pomoct? Komory tvrdí, že úřady navádějí v rámci Projektu Ukrajina k obcházení pravidel a že by u nás mohli zdravotníci pracovat před složením aprobační zkoušky. Argumentem jsou jim paragrafy, podle nichž je u nás před složením aprobační zkoušky možné působení lékaře a zdravotníka ze zahraničí jen během dočasné praxe, ne při výkonu povolání.

Nenechme se ale zmást slovy o ohrožení kvality nebo pacientů. Lékařská komora se v této věci nechová jako strážce kvality a profese, ale jako cechovní klíčník, který k pokladu nechce pustit nikoho navíc.
Z nedostatku lékařů si udělalo vedení komory těžký politický obušek.

V Česku jsou v chodu uměle udržována některá brutálně personálně podvybavená oddělení nemocnic. Představitelé lékařské komory přitom před nimi nestojí s transparenty o kvalitě a nevolají po tom, aby se zavřela. Naopak. Zvedají je, aby s nimi mlátili po hlavě kolegy lékaře a zdravotní sestry přicházející z Ukrajiny. Ne ty, kteří nezvládnou velmi přísné aprobační zkoušky, ale ty, kteří by se na ně chtěli vůbec připravovat.

Pokud by komorám na srdci skutečně ležel zájem, aby k nám přicházeli ze zahraničí jen vzdělaní lékaři, nevyzývaly by k pozastavení projektu zrychleného papírování, ale k jeho úpravám. Smyslem je, aby se dodržovala práce pod přímým dohledem do složení aprobační zkoušky a další principy. Aby se také zdravotníci ze zahraničí nemohli zkouškám vyhýbat.

Komory by hlavně pracovaly na zefektivnění samotných aprobačních zkoušek. Zkrátka by laskavě přestaly lidem z Ukrajiny házet jako nepohodlné konkurenci klacky pod nohy a radši jim podaly pomocnou ruku.

Ohodnoťte tento článek!