Léčba glifloziny je účinná i úsporná

Moderní léčba diabetu ušetří zdravotním pojišťovnám stovky milionů korun, které by musely jinak zaplatit za léčbu pozdních komplikací onemocnění.

Jak upozornil prezident Diabetické asociace ČR (DAČR) prof. Milan Kvapil, ke komplikacím by nemuselo dojít, pokud by se lidé začali léčit včas a nenechali dojít nemoc za hranici, odkud už není návratu. Náklady na léčbu diabetu v ČR dnes podle farmakoekonoma z Institutu pro zdravotní ekonomiku (iHETA) MUDr. Tomáše Doležala tvoří minimálně 10 % celkových nákladů na zdravotní péči. „Většina peněz jde na léčbu komplikací diabetu. Stále roste počet pacientů s postižením ledvin, dále přibývá amputací diabetické nohy. Zvyšuje se rovněž množství pacientů s kardiovaskulárními komplikacemi,“ řekl Tomáš Doležal.
Podle náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Petra Hoňka vydala VZP loni na akutní léčbu diabetu 3,499 miliardy korun. „Oproti roku 2013 jde o nárůst o 182 milionů korun, tedy zhruba o 5,5 procenta,“ uvedl náměstek Honěk. Další 3,5 miliardy korun činí dlouhodobé náklady. „Společně s ostatními zdravotními pojišťovnami odhaduji celkovou částku vynaloženou na léčbu diabetu a návazných komplikací na 11,5 miliardy,“ doplnil Petr Honěk.
Diabetologové se snaží zvrátit hrozbu nejrozšířenějšími moderními antidiabetiky – jednak gliptiny, zvyšujícími produkci inzulinu, a nejnovějšími glifloziny, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí. Glifloziny pojišťovna hradí od srpna 2014, téměř roční zkušenost s touto terapií má nyní 9 tisíc českých diabetiků, celosvětově glifloziny užívá více než půl milionu pacientů. „Máme k dispozici výsledky studie, která po 12 měsíců sledovala klinické a ekonomické přínosy gliptinů a inkretinů u 324 pacientů. Pacienti byli v době nasazení moderní terapie v průměru devět let od diagnózy diabetu a měli vysoké hodnoty glykovaného hemoglobinu, který určuje, jak dobře nebo špatně se pacient s cukrovkou potýká,“ uvedl prof. Kvapil. Podle něj došlo ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, cholesterolu a úbytku tělesné hmotnosti. Výsledky jasně prokazují výrazné prodloužení života a jeho kvality přibližně o 0,4 roku na jednoho pacienta. „V přepočtu na 1000 léčených pacientu by v průběhu 20 let stát ušetřil na nákladech ze zdravotního pojištění kolem 5 milionů korun přímých nákladů na kardiovaskulární komplikace, až 25 milionů na renální komplikace a až 14 milionů korun na diabetickou nohu,“ řekl.

Ohodnoťte tento článek!