Léčebné konopí bude k dispozici od června

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že novela vyhlášky o léčebném konopí, která nově rozšíří spektrum povolených druhů konopí a zvýší limit na pacienta z 30 na 180 gramů, vejde v platnost v červnu 2015. Léčbu konopím chce MZ podpořit rovněž vzděláním lékařů, případně i vznikem odborné společnosti ČLS JEP.

Ministr zdravotnictví na nedávné konferenci „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe“ řekl, že po svém nástupu do funkce podnikl personální a věcné kroky, jimiž se snaží odblokovat proces zavádění konopí do léčebné praxe. „Byla připravena novelizace hlavní podzákonné normy bránící využití léčebného konopí lege artis, a to na základě odborných podkladů, které nám připravil tým profesora Tomáše Zimy (rektor Univerzity Karlovy a přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky -pozn. red.). Tato novela je připravena k vnějšímu připomínkovému řízení tak, abychom podle ní mohli již na jaře postupovat, tedy ve shodě s evidence based medicine, s potřebami těžce nemocných pacientů, ve shodě s jejich lidskými a sociálními právy,“ sdělil ministr Němeček.

Vzdělávání lékařů

Lékaři podle ministra potřebují více informací a zkušeností s léčbou konopnými přípravky. Odbornou spolupráci proto vyjednal s lékaři v Izraeli, kde se čeští odborníci budou moci během svých stáží vzdělávat v preskripčních pravidlech konopí – v jeho dávkování či vhodných diagnózách. MZ nyní vypisuje stipendium pro šest zdravotníků, kteří pracoviště se zkušenostmi s léčbou konopím navštíví.
Resort podle ministrových slov podporuje také proces přípravy vzdělávacího curricula, které -jako výsledek podzimní dohody naší vlády se státem Izrael – vzniká na základě spolupráce s izraelskými odborníky.
„Ministerstvo zdravotnictví se staví také za myšlenku vzniku odborné společnosti ČLS JEP, která by se postupně stala garantem kvality a dalšího rozvoje léčby konopím a kanabinoidy a jejího výzkumu,“ dodal Svatopluk Němeček.

Vůle k úhradě ze zdravotního pojištění

Pacientský spolek KOPAC prosazuje, aby léčebné konopí hradily zdravotní pojišťovny, a to minimálně sociálně slabým pacientům. Jakmile vyhláška k používání léčebného konopí vejde v platnost, chce KOPAC podat podnět ke stanovení úhrad Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). I tomuto kroku je ministr zdravotnictví nakloněn. „Z podnětu pacientských organizací se ministerstvo znovu chystá otevřít otázku úhrady terapie léčebným konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kterou paušálně zakázali moji předchůdci. Chceme, aby se tato léčba stala dostupnou i pro nejméně majetné a nemohoucí. Chtěl bych vás ujistit, že léčebné konopí skutečně podporuji a budu se snažit urychlit a zefektivnit proces jeho zpřístupnění indikovaným skupinám nemocných,“ doplnil ministr Němeček.
Pozn: Odborné aspekty léčby konopím, o nichž se diskutovalo na konferenci „Léčebné kono praxe“, přinese Zdravotnictví a medicína v některém z příštích čísel.

Ohodnoťte tento článek!