Lednové změny a spor o reklamu v lékárnách

Segment lékáren se začal od ledna vyrovnávat se dvěma zásadními změnami – definitivním zrušením regulačních poplatků ve výši 30 Kč za recept a snížením DPH z 15 na 10 % u registrovaných léků. Marketingové tahy lékáren jsou pod drobnohledem komorové organizace.

Díky změnám nově uspoří pacienti, kteří by měli platit nižší doplatky na léky, významné finanční prostředky ušetří i zdravotní pojišťovny. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý odhaduje úsporu u DPH na léky na 1,1, až 1,3 miliardy korun.
Česká lékárnická komora (ČLnK) slovy svého prezidenta Lubomíra Chudoby podporuje jakékoli aktivity, které přispějí ke snížení nákladů na léky a spoluúčasti pacientů. Ale taková spoluúčast musí mít jasná pravidla a především – musí být dostupná všem. „Jsem rád, že byly regulační poplatky za recept zrušeny, neboť ani v nejmenším neplnily deklarovaný účel. Již od počátku jejich vzniku Česká lékárnická komora zastávala názor, že by v lékárnách neměly být zavedeny. Poplatek se stal nejdříve pro stát, potažmo krajské samosprávy, a poté i pro některé další provozovatele lékáren pouze marketingovým nástrojem,“ uvádí Lubomír Chudoba.

O 50 % méně a přitom dražší

Letošní změnu začaly některé subjekty využívat k reklamním aktivitám, které podle komory slibují nemožné. „Reklamní kampaň se vrací zpět k doplatkům a avizuje až 50% slevu na doplatky. Kampaň vynáší do popředí především výši slevy, kterou ale slibuje poskytnout pouze vybraným skupinám pacientů, podle zadavatele této kampaně těm nejpotřebnějším – dětem a seniorům,“ říká prezident Chudoba a dodává: „Právě na této akci je možné velmi názorně ukázat manipulativnost některých reklam. Pacienti se nedozvědí, že lze daný přípravek často zaměnit za ‚stejný‘ od jiného výrobce a zcela bez doplatku. Vzhledem ke konstrukci slevy se již ne zcela překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro pacienta i po 50procentní slevě na doplatku dražší než v jiné lékárně bez jakékoli ‚slevy‘,“ doplňuje prezident ČLnK.
Komora pacientům doporučuje, aby se u svých lékárníků zajímali kromě informací důležitých pro správné užívání a uchovávání léků i o to, zda není jejich přípravek možné zaměnit za jiný s totožným složením a účinkem, ovšem s nižším nebo nulovým doplatkem. „Je to cesta bezpečná nejen ze zdravotního hlediska, ale může být šetrnější i k peněžence pacienta. Tuto individuální službu mohou pacienti využít v každé lékárně,“ uzavřel Lubomír Chudoba.

Je komora selektivní?

Na kritiku komory zareagoval lékárenský řetězec Dr. Max, resp. Česká lékárna holding (ČLH), která síť provozuje a jež nařčení ČLnK o vedení nekorektní kampaně odmítá. Podle zástupců řetězce má sama komora nekorektní přístup, když útočí právě na Dr. Maxe a jiným obdobnou aktivitu mlčky toleruje.
„Kampaň vynáší do popředí především výši slevy, kterou ale slibuje poskytnout pouze vybraným skupinám pacientů…,“ konstatuje se v tiskové zprávě komory. „Na samém počátku naší slevové akce jsme deklarovali, že se chceme orientovat na ty nejpotřebnější – tedy na děti a seniory – s tím, že považujeme za účinnější poskytnout významnou slevu těmto dvěma skupinám pacientů než méně citelnou výhodu všem,“ poznamenává k výtce ČLnK, že Dr. Max poskytuje slevu pouze vybraným pacientům, generální ředitel ČLH Daniel Horák a dodává: „Ve svém prohlášení komora mluví o reklamních aktivitách, které slibují nemožné. Tvrdíme opak a dokládají to zveřejněná pravidla. Je také zajímavé, že dosud úplně stejné aktivity u jiných lékáren přecházela mlčením. Nemůžeme takový přístup vnímat jinak než jako selektivní. Komora tu znovu dává najevo, že nemíní zastupovat zájmy všech svých členů, ale jen některých. A v tuto chvíli nechávám zcela stranou, že marketingové metody jsou vlastní i členům nejužšího vedení ČLnK, kteří také provozují lékárny.“

Hledání viníka

Ekonomiku lékáren podle ředitele Horáka v novém roce zhoršila nejen neúplná kompenzace regulačního poplatku (MZ nakonec přistoupilo na 12 místo 30 korun), ale i eroze cen a úhrad. „Poslední vyjádření ČLnK vnímáme i jako snahu o odvedení pozornosti od skutečných příčin problémů lékáren v ČR. Kultivaci lékárenského prostředí by prospělo víc, kdyby se ČLnK věnovala svému skutečnému poslání – jak sama uvádí, především dohledu nad tím, že členové komory vykonávají správně své povolání.“

Ohodnoťte tento článek!