Ledvinová kalkulačka pomáhá odhalit jejich stav

Nový on-line diagnostický nástroj umožňuje lékařům vyhodnotit stav ledvin a usnadnit rozhodování, kdy pacienta odeslat ke specialistovi. Ocenit by jej mohli praktičtí lékaři, diabetologové či urologové, z jejichž ordinací se pacienti dostávají do nefrologických poraden a dialyzačních středisek.

Po úspěchu ledvinové kalkulačky pro laickou veřejnost, která má za dva roky fungování již 250 tisíc návštěv, vyvinuli odborníci stejně užitečný nástroj pro lékaře. Ledvinová kalkulačka pro lékaře je vytvořena na principu algoritmu, a proto se do systému zadávají výsledky laboratorních vyšetření, přičemž klíčová je hodnota sérového kreatininu, jehož zvýšení svědčí o zhoršené funkci ledvin. Po vyhodnocení dat jsou pacienti rozděleni do tří skupin. U velmi ohrožených lidí je doporučeno jejich odeslání k nefrologovi. Nový diagnostický nástroj byl testován několik měsíců a je volně dostupný na stránkách www.ledvinovakalkulacka.cz.

Přijít dřív, než ledviny selžou

„Důležité je, aby se pacienti k lékaři dostavili včas. Počet pacientů, kteří takzvaně přijdou z ulice a rovnou potřebují dialýzu, je totiž velmi vysoký. Nemůžeme pak efektivně zabránit nevratným škodám,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska Na Bulovce. Ze statistiky České nefrologické společnosti vyplývá, že počet takovýchto pacientů stoupá. Oproti loňsku jich přibylo 27 procent, ale ve srovnání s rokem 2012 je to až o 67 procent více. Včasná diagnóza přitom pomůže onemocnění ledvin vyléčit, nebo umožní alespoň kvalitní život s nemocí.
Poškozené ledviny však nebolí, a tak lidé nezřídka přicházejí až po jejich selhání. Bez dialýzy jsou totiž bezprostředně ohroženi na životě. „V těle dochází k hromadění jedovatých látek a rozvratu vnitřního prostředí. To má za následek poškození srdce, střev, poplicnice, pohrudnice, mozku a nervového systému. Dochází také k poruchám srážení krve. V takovém stavu může pacient upadnout i do kómatu,“ doplňuje MUDr. Vladimír Vojanec. Ne vždy však onemocnění přichází plíživě. Někdy může dojít vlivem kombinace nežádoucích faktorů k akutnímu selhání ledvin. Ty mohou přechodně selhat i sportovci, který si po zátěžovém tréninku naordinuje na bolest nesteroidní analgetika. V takovém případě potřebuje nemocný dialýzu několik týdnů, než se jeho ledvinové funkce obnoví.

Obezita a onemocnění ledvin

Nová ledvinová kalkulačka byla představena u příležitosti 12. světového dne ledvin (9. března 2016), který upozornil na obezitu coby rizikový faktor onemocnění. „Obézní lidé mají dva- až sedmkrát vyšší předpoklady k chronickému selhání ledvin. U objemného člověka musí více pracovat – mluvíme pak o hyperfiltraci. Ta má kompenzační význam, ale v dlouhodobém horizontu funkci ledvin zhoršuje,“ vysvětluje souvislost MUDr. Vojanec. U osob s nejtěžším stupněm obezity jsou ledviny poškozovány přímo. U dalších pak přemíra tuku poškozuje ledviny nepřímo, neboť vyvolává diabetes mellitus a hypertenzi.

Sport a zdravé ledviny

Pravidelná fyzická zátěž má mnoho pozitivních účinků. Role ledvin v pohybové aktivitě je nesmírně důležitá. Přesto se i na vrcholové úrovni pohybují sportovci, kteří jsou po nefrektomii nebo transplantaci ledviny. Také pacienti s chronickou renální insuficiencí, kteří jsou až třikrát do týdne dialyzováni, mohou aktivně sportovat. Výběr pohybových aktivit je však třeba konzultovat s nefrologem nebo tělovýchovným lékařem. Extrémně rizikové při postižení ledvin je velké zvýšení krevního tlaku během zátěže nebo dehydratace.

Význam zdravého pohybu jako prevence obezity a onemocnění ledvin vyzdvihuje i profesionální golfistka a česká olympionička Klára Spilková, která se stala ambasadorem letošního Světového dne ledvin pořádaného společností B. Braun Avitum. V rámci prevence otevřela opět svá dialyzační střediska široké veřejnosti, aby si kdokoli bez objednání mohl nechat vyšetřit své ledviny. Za dobu existence společnosti jimi takto prošlo na 15 tisíc osob, přičemž pozitivní nález svědčící o poškození ledvin byl potvrzen u 17 procent z nich.

MUDr. Vojanec vyšetřuje Kláru Spilkovou

Ohodnoťte tento článek!