Legendě naší neurochirurgie je osmdesát

Stále aktivní emeritní přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, oslavil 21. dubna v kongresovém sále hotelu Ambassador v Praze své 80. narozeniny.

Profesor Zvěřina se zasloužil o vznik současné podoby neurochirurgie, kterou charakterizuje mikroneurochirugie, chirurgie lebeční spodiny a monitorování nervových funkcí. Oslavy zahájené mysliveckou znělkou se zúčastnilo více než čtyři sta gratulantů z řad významných osobností naší medicíny, vědy, kultury, myslivců, pacientů i nejbližší rodiny a přátel jubilanta. Popřát přišli rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, děkan 1. LF UK Aleksi Šedo a děkan 3. LF UK Michal Anděl. Ke gratulantům se dále připojili Pavel Pafko, Pavel Klener, Marek Trněný, Jiří Hoch, Petr Neužil, Jan Pirk, Jan Škrha, Richard Rokyta, Jaroslav Blahoš, Štěpán Svačina, členové neurochirurgické společnosti s předsedou Martinem Samešem zastoupeným Petrem Vachatou, Karel Šonka, Josef Syka, Helena Illnerová, Jan Raboch a Cyril Höschl. Dále se zúčastnili spolupracovníci z Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a z ORL kliniky 1. LF UK ve FN Motol, kde oslavenec stále pracuje, operuje i slouží. Písemnou zdravici zaslali Miloslav Ludvík či Milan Kubek. Z kulturních kruhů gratulovali Jiří Suchý, Martin Hilský, Jan Vodňanský, Dagmar Havlová, Miroslav Kořínek, Jiří Lábus, Marek Eben nebo Zdeněk Svěrák a mnoho dalších.
S blahopřáním prostřednictvím videa se přihlásili také osobnosti ze zahraničí. Byli mezi nimi představitelé Světové neurochirurgické společnosti (WFNS), bývalí prezidenti a současní spolupracovníci jubilanta M. Samii (NSR), A. Nanda, P. Black (USA), H. Azevedo (Brazílie), A. Basso (Argentina), V. V. Dolenc (Slovinsko). Blahopřání přišlo rovněž z Iránu.

Profesor Zvěřina poděkoval všem přítomným za pomoc s organizováním večera. Některé na místě také odměnil. Přednostu Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a FN KV Petra Hanince, přednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole Jana Betku a Jana Plzáka z téhož pracoviště korunoval na krále. Další spolupracovníky a přátele z řad myslivců pasoval v mysliveckém obřadu na operatéry nebo lovce.

Se spolupracovníky z ORL kliniky ve FN v Motole operoval Eduard Zvěřina za posledních 20 let pět stovek pacientů s tumorem sluchového nervu. Většina z nich se vrátila do normálního života. Uvedení pacienti se v Ambassadoru postarali o část organizace, o předtančení a o tombolu. Její výtěžek ve výši zhruba 60 tisíc korun pro Konto bariéry Nadace Charty 77 převzali Martin Bojar a zakladatel nadace František Janouch. O hudební vystoupení se postarali DJ Milan Pahorecký a podnikatel Pavel Policar.

Eduard Zvěřina
Eduard Zvěřina s Jiřím Suchým

Legendě naší neurochirurgie je osmdesát
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů