Lékaři 2. LF UK vedli nejúspěšnější studii léčby akutní leukemie u dětí

Mezinárodní studie pod vedením českých lékařů zlepšila léčbu akutní leukemie u dětí, a to ve všech 15 zemích, které se se svými pacienty studie zúčastnily. „Je to mimořádný úspěch na poli mezinárodní spolupráce v dětské onkologii,“ shodují se lékaři.

Výsledky studie „Acute lymphoblastic leukemia intercontinental – BFM 2002“ byly 20. ledna 2014 publikovány v americkém časopisu Journal of Clinical Oncology. Do pětileté studie (2002–2007) byly vedle České republiky zapojeny země tří kontinentů a bylo v ní léčeno celkem 5060 děti s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL). Z vyhodnocení po 5 letech od propuknutí choroby vyplynulo, že se podařilo zachránit život 82 % dětí.

Studii vedl český tým složený z lékařů 2. lékařské fakulty UK v Praze. Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Jan Trka, Ph. D., a doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph. D., na tiskové konferenci zveřejnili výsledek studie; totiž že prodloužení a posílení třetí fáze léčby, tedy dobu intenzifikace, je třeba regulovat dle míry rizika závažného průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

„Studie ukázala, že není nutné posilovat léčbu ve třetí fázi u všech dětí. Pokud bude v této fázi léčba méně intenzivní, ušetříme děti s nízkým rizikem nepříznivého průběhu nemoci závažných rizik, která intenzivní léčba přináší. U dětí s vysokým rizikem lze léčbu naopak zintenzivnit,“ uvedl přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol profesor Jan Starý.

Nejnovější postupy hodnocení míry rizika

U 20 % dětí s leukemií nastává relaps, který vyžaduje novou léčbu, většinou posílenou o transplantaci kostní dřeně. Současná dětská onkologie se snaží optimalizovat počáteční léčbu tak, aby se podařilo výskyt relapsu dále snížit. K rozlišení míry rizika, tedy předpokladu, jak nepříznivý vývoj bude u pacienta ALL mít, byly dosud v Česku používané standardní diagnostické metody. V rámci výše uvedené studie lékaři zjišťovali, zda nejnovější diagnostika pomocí molekulárně imunologických a molekulárně genetických hodnocení nepřinese lepší výsledky léčby.

„Součástí byly dvě kolaterální studie porovnávající klasické metody stanovování odpovědi na léčbu s nejmodernějšími hodnotícími postupy. Účelem bylo zjistit, zda klasické metody stačí k tomu, abychom správně rozlišili děti s vysokým rizikem návratu onemocnění a ty s nejnižším rizikem, které mohou být léčeny méně intenzivně. Ukázalo se, že moderní metody, i přes svou pracnost a finanční náročnost, jsou nenahraditelné,“ řekl vedoucí Laboratorního centra kliniky dětské hematologie a onkologie profesor Jan Trka.

Spolu s vedoucím laboratoře Clip Cytometrie docentem Ondřejem Hrušákem založil pracovní skupinu Clip – Childhood Luekaemia Investigation Prague. Ta je unikátní vědeckou skupinou zaměřenou na výzkum dětských leukemií a imunitních poruch.

Ohodnoťte tento článek!