Lékaři a sestry jsou partnery

Jen jim dát možnost, jsou skvělé

Pražský Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) má prvorepublikovou tradici v porodnictví i typickou architekturu. O rodičky se tu pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., lékaři starají mnoho let.

V poslední době tu odborníci urogynekologického centra dokončili dlouhodobou studii, která sledovala funkční a morfologické změny pánevního dna u žen po prvním vaginálním porodu. Ukázalo se, že v těchto případech došlo u více než čtvrtiny sledovaných žen k poškození pánevního dna, zatímco po porodu císařským řezem k těmto problémům nedošlo. A 32 % žen po vaginálním porodu mělo příznaky stresové inkontinence.

Kvalifikovaná pomoc

Neznamená to, že lékaři z ÚPMD chtějí tímto výzkumem propagovat přednosti porodu císařským řezem; z důvodů stále rostoucího věku prvorodiček (v Praze je jejich průměrný věk 31 let, což je o 5 až 7 let více než ještě nedávno, a výjimkou nejsou ani čtyřicetileté matky) a rizika větších komplikací z důvodu vyššího věku logicky znamená pro porodníky větší obezřetnost. Prvorodičkám vyššího věku hrozí daleko větší možnosti změn na pochvě, sestup poševních stěn a děložního hrdla i inkontinence. Výzkum vedl zástupce ředitele ÚPMD doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., a při této práci velmi oceňoval pomoc sester.
„I tento projekt nám jednoznačně ukázal, že sestry jsou po zaškolení s to vykonávat vysoce specializovanou práci. Tu spousta lékařů u nás není schopna dělat, protože nemá znalosti tohoto typu. Po zaškolení jsou naše sestry schopny provádět i některé lékařské úkony, což je pro nás mimořádně důležité a hodně nám to pomáhá. Dokonce uvažujeme o tom, že umožníme sestrám vykonávat i další, odbornější činnosti. V péči o těhotné a o ženy s gynekologickými problémy plánujeme, že by sestry po vyškolení mohly samy dělat například ultrazvuková vyšetření pánevního dna. Velmi dobře pracují v těhotenských ambulancích. Jen jim dát možnost, jsou výborné… Obecně si práce sester velmi vážím. Na našem typu pracoviště je navíc unikátní především to, že uplatňují jiný pohled na rodičky, než my muži, a to – zjednodušeně řečeno -jako žena na ženu. Asi je to i logické, že ženy se ženám svěřují i tady u nás. Umějí se do stavu pacientky vcítit, a když k tomu ještě mají patřičné znalosti, tak mi sdělí poznatky a důležité informace, které já svým vyšetřením nemohu získat.“

Docent Ladislav Krofta

Ohodnoťte tento článek!