Lékaři a sestry jsou partnery Doktor není vševěd

Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří epilepsie. Její léčba je u nás na vysoké úrovni. Jedním z komplexních epileptologických center, která se zabývají komplikovanějšími případy této nemoci, je kromě pražské FN Motol a brněnské FN U sv. Anny také Nemocnice Na Homolce v Praze.

Neurochirurgové tu ročně vyšetří více než dvě tisícovky nemocných a operují asi 30 pacientů. A navíc – jako jediné centrum nejen u nás, ale i v Evropě – provádějí i léčebné zásahy do ložiska ve spánkovém laloku minimálně invazivním způsobem, tzv. stereotaktickým zákrokem z drobného návrtu lebky.

Samostatnost a profesionalita

Nejčastější příčinou tohoto typu epilepsie je poškození mozku v dětství, například zánětem mozkových blan. Uvedená metoda pomáhá pacientům s jasně stanoveným a ohraničeným epileptogenním ložiskem a jeho odstranění znamená velkou šanci pro vyléčení epilepsie. Po pečlivém vyšetření především pomocí magnetické rezonance dojde pomocí speciální strunové elektrody k tepelné destrukci přesně určené oblasti mozkové tkáně. Výsledky tohoto výkonu jsou srovnatelné s klasickou neurochirurgickou operací, ovšem v tomto případě s minimální zátěží pro pacienta. Zákrok trvá maximálně hodinu a probíhá pouze při místním znecitlivění; pacient je při vědomí, nic ho nebolí a po zhruba týdenním sledování odchází domů. Na neurologickém oddělení Nemocnice Na Homolce pracuje i MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph. D. (na fotografii). A právě jeho jsme se zeptali, jak při své práci oceňuje pomoc sester. „Musím říci, že si ji nemohu vynachválit. Po studiu na střední zdravotnické škole se sestry postupně musejí naučit spoustu nových věcí. U nás – kromě toho, že chápou specifika této nemoci a pomáhají pacientům při běžných úkonech – skvěle obsluhují monitorovací jednotku a kromě EEG i samostatně zajišťují řadu dalších vyšetření a zákroků, které nám dnes při diagnostice a léčení pacientů pomáhají. Za sebe i své kolegy je mohu pochválit i za to, že nám při nedostatku času umějí i vyhledat materiály pro přednášky a semináře i nejrůznější důležité kontakty. Žádný doktor není vševěd. Když pozoruji jejich práci při společných službách, zjišťuji, že často mají lepší znalosti než leckterý lékař s čerstvým diplomem.“

Ohodnoťte tento článek!