Lékařská komora v SRN: Reformujme DRG úhrady

Německá lékařská komora předkládá politikům na státní i regionální úrovni svoji koncepční představu o nutné reformě DRG úhrad pro nemocnice tak, aby ústavní zařízení nebyla podfinancovaná a mohla i nadále poskytovat pacientům vysoce kvalitní péči.

Komoře se například nelíbí, že svaz zdravotních pojišťoven i zemské úřady chápou jako klíčové, zda se nemocnice dokázaly DRG úhradám přizpůsobit. Při vyjednávání o prodloužení smlouvy vždy hrozí, že pojišťovny odmítnou ta zařízení, jimž úhrady nepostačují. Model DRG plateb se podle komory musí reformovat tak, aby lépe odrážel například extrémně drahé případy léčby. Stejně tak musí reagovat na rostoucí sazby pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu profese a na rostoucí náklady nemocnic způsobené mimo jiné zvyšováním cen energie.

Komora je rovněž nespokojena s plánovaným zavedením paušálních úhrad pro psychiatrickou a psychosomatickou ústavní péči – nový způsob hrazení péče by se měl nejprve otestovat u ústavů, jež by se na tom podílely dobrovolně. Je třeba přehodnotit potřebu personálu v ústavech a zejména bude zapotřebí zvážit změny v investicích.

Vedení komory tvrdí, že od roku 1991 poklesly investice v ústavních zařízeních o 30 % a nyní se celkový deficit pohybuje kolem 30 miliard eur. Nezávislé pracoviště zabývající se DRG úhradami by tak mělo pracovat na možnosti zahrnout do těchto plateb i investiční prostředky.

Ohodnoťte tento článek!