Lékařská poradna uLékaře.cz jako mobilní aplikace

Největší lékařská poradna na českém internetu uLekare.cz spustila aplikaci pro chytré telefony. Položení dotazu některému ze 40 odborníků nejrůznějších specializací teď trvá jen několik vteřin.

Uživatel dostane odpověď podle toho, jakou si zvolí rychlost. Mezitím může listovat v databázi 70 tisíc již zodpovězených dotazů.

Aplikace umožňuje položený dotaz doplnit i fotografií. Jakmile je dotaz zodpovězen, tazatel je informován pomocí notifikace v mobilním telefonu a e-mailem. Měsíčně je zodpovězeno 1500 dotazů a kapacita stále narůstá. Internetová poradna uLékaře.cz nenahrazuje fyzickou návštěvu lékaře, ale stala se praktickým doplňkem v péči o zdraví. „Mobilní aplikace uLékaře.cz v rámci internetového zdravotního poradenství znamená revoluci v komunikaci mezi pacientem a lékařem,“ říká praktická lékařka MUDr. Magdalena Žáková, která se projektu dlouhodobě účastní.

„Ve světě moderní kardiologie jsou dnes zcela běžné například kardiostimulátory řízené na dálku. Virtuální poradnu lékaře tedy považuji za zcela logické řešení odpovídající naší době,“ doplňuje přednosta 2. chirurgické kliniky – kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Stažení aplikace je pro telefony značky iPhone a telefony s operačním systémem Android bezplatné. Za odpověď lékaře tazatel zaplatí 19–89 Kč, podle požadované rychlosti odpovědi. Listování v přehledu zodpovězených dotazů je rovněž zdarma. Aplikaci stáhnete na: www.ulekare.cz/app

Služba uLékaře.cz je největším lékaři garantovaným portálem do světa medicíny a zdraví v České republice. Měsíční návštěvnost se pohybuje kolem 280 tisíc reálných uživatelů a české veřejnosti pomáhá v orientaci v oblasti zdraví již více než 8 let.

Ohodnoťte tento článek!