Lékařské tajemství versus teror

Diskusi na téma prolomení lékařského tajemství ve vztahu k závažně duševně postiženým jedincům a zejména ve vztahu k riziku teroristických akcí odvysílala německá televize ARD.

Ministerstvo vnitra chce na vládní úrovni prosadit vytvoření nových pravidel pro tuto oblast. Případné „změkčení“ v současnosti striktních pravidel pro zachovávání lékařského tajemství by se dotklo kromě psychiatrů a psychologů v zásadě všech lékařů.

Vedení spolkové lékařské komory vystoupilo proti záměru oslabit tímto způsobem důvěru mezi lékařem a pacientem, stejně tak zástupce psychoterapeutů v televizní diskusi uvedl, že dnešní pravidla umožňují adekvátní reakci – při významném podezření na možné spáchání trestného činu (např. ve vztahu k vraždě nebo i závažnému riziku v oblasti letecké dopravy) jsou lékaři a další pracovníci vázáni povinností učinit oznámení orgánům činným v trestním řízení. Porušení lékařského tajemství – pokud by nebylo na místě – se ovšem trestá pokutou nebo i trestem odnětí svobody. Zástupce psychoterapeutů poukázal na někdy nejasnou či pohyblivou hranici mezi známkami konkrétního nebezpečí (kdy lékařské tajemství prolomit lze) a mezi „potenciálním“ rizikem (např. fantazie pacienta ohledně spáchání násilí).

Ročně se v Německu s duševními problémy obrátí na lékaře nebo psychologa kolem 2 až 3 milionů lidí, avšak jen nepatrná část z nich projevuje závažné násilné chování. Konečné slovo v případné novelizaci předpisů pro tuto oblast ovšem budou mít politici.

Ohodnoťte tento článek!