Lékařský med. Obohacení o antimikrobiální peptidy zvyšuje účinnost vůči patogenům rezistentním na antibiotika

Antimikrobiální lékařský med působí s vysokou účinností jak proti bakteriím citlivým na antibiotika, tak i proti těm rezistentním. Je zajímavým prostředkem pro lokální antimikrobiální ošetření rány. Med je ředěn exsudátem rány, rychlá baktericidní aktivita až do vysokého stupně ředění je totiž předpokladem úspěchu jeho aplikace.

Úvod

Studie provedená na Amsterdamské univerzitě zkoumala kinetiku zabíjení bakterií odolných vůči antibiotikům u nezpracovaného Revamil (RS) medu s cílem zvýšit baktericidní aktivitu RS medu obohacením o jeho endogenní sloučeniny nebo přidáním antimikrobiálních peptidů (AMPs).

RS med sám o sobě obsahuje řadu baktericidních faktorů, jimiž jsou vysoká koncentrace cukrů, peroxid vodíku, nízké pH, methylglyoxal a peptid bee-defensin 1. Svými antimikrobiálními vlastnostmi působil na ATB-rezistentní izoláty Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium a Burkholderia cepacia, které byl schopen během dvou hodin zničit, postrádal ovšem takto rychlou aktivitu proti methicilin-rezistentnímu Staphylococcus aureus (MRSA) a proti bakteriím produkujícím širokospektré beta-laktamázy (ESBL; např. Escherichia coli).

Obohacení o baktericidní peptid 2

V rámci studie nebylo proveditelné zvýšit aktivitu RS medu obohacením o vlastní endogenní sloučeniny. Podařilo se však obohatit RS med o syntetický baktericidní peptid 2 (BP2). Med pak vykazoval rychlou baktericidní účinnost vůči všem testovaným druhům, včetně MRSA a ESBL+ E. coli, a to až do 10-20násobného zředění. Kinetika baktericidní aktivity RS medu se lišila v závislosti na jeho ředění. RS med ve 40procentní koncentraci snížil přežití kmenů methicilin-rezistentního S. epidermidis (MRSE), vankomycin-rezistentního Enterococcus faecium (VREF), ESBL produkující P. aeruginosa a Burkholderia cepacia na nedetekovatelné hladiny během dvou hodin, u kmenů MRSA a ESBL produkující E. coli vyžadovala inkubace šesti hodin. Ve 20procentní koncentraci eliminoval Bukholderia cepacia na nedetekovatelnou koncentraci během čtyřhodinové inkubace, zatímco u ostatních všech bakterií inkubace vyžadovala 24 hodin.

Závěr

Lze konstatovat, že obohacením RS medu o BP2 se podařilo zvýšit jeho baktericidní aktivitu. Nabízí se tak možnost vývoje dalších klinicky použitelných antimikrobiálních přípravků na bázi medu s rychlou a širokospektrou účinností.
www.prolekare.cz Zdroj: Kwakman P. H. S., de Boer L., Ruyter-Spira C. P. et al. Medicalgrade honey enriched with antimicrobial peptides has enhanced activity against antibiotic-resistant pathogens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011 Feb; 30 (2): 251–257; doi: 10.1007/ s10096-010-1077-x.

Ohodnoťte tento článek!