Lékový slovníček má politikům pomoci k lepší orientaci

Z iniciativy poslance PharmDr. Jiřího Skalického vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ( AIFP) elektronický Lékový slovníček, kterým chce přiblížit základní terminologii v oblasti léčivých přípravků zejména zákonodárcům – poslancům a senátorům, na jejichž rozhodnutích budoucí léková politika v ČR stojí. Lékový slovníček napomůže orientaci v celém procesu vzniku a registrace léku, jeho cenové a úhradové regulace a dostupnosti pro pacienta. Kvůli co nejširšímu záběru jeho možných uživatelů, tedy i laické veřejnosti, je brožura připravena v elektronické podobě na webu AIFP. Jak zdůraznil výkonný ředitel asociace Jakub Dvořáček, jedním z aktuálních společenských témat je zajištění co nejlepší léčby pro všechny pacienty a zároveň udržení rozpočtových výdajů v udržitelných mezích. Brožura je určena všem, kteří chtějí mít přehled v diskusi, jež se léků týká. „Mnohdy si neuvědomujeme, jak složitý je proces, kterým se léky dostávají na trh. Jak náročný je jejich výzkum, kolik stojí a kolik vlastně budou léky v praxi stát nás všechny,“ uvedl k iniciativě předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. Rostislav Vyzula.

Ohodnoťte tento článek!