Léky na zvýšení plodnosti nezvyšují riziko ca prsu

Zatímco některé předchozí studie naznačovaly souvislost mezi užíváním přípravků na zvýšení plodnosti a zvýšeným rizikem rakoviny prsu, nejnovější výzkum provedený americkým Národním onkologickým ústavem (NCI) tuto spojitost nepotvrdil.

Závěry studie publikoval časopis Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Výzkum se soustředil na přípravky užívané pro zvýšení produkce vajíček, jež užívají například ženy podstupující asistovanou reprodukci. Tým vědců z NCI pod vedením Louise A. Brintonové se rozhodl zaměřit na dlouhodobý vztah terapie neplodnosti pomocí klomifen citrátu nebo gonadotropních hormonů a rizika vzniku rakoviny prsu. Vycházel při tom z údajů 9892 žen, které byly mezi lety 1965 a 1988 léčeny zmíněnými přípravky a jejichž stav bylo možné vysledovat až do roku 2010. Rakovina prsu byla diagnostikována u 749 účastnic studie, u 696 se vědcům podařilo získat kompletní dokumentaci, z níž vyplynulo, že 536 pacientek onemocnělo invazivní formou karcinomu.

Omezená dávka klomifenu

Z analýz nicméně vyplynulo, že u žen užívajících klomifen citrát nebo gonadotropní hormony nevzniklo v porovnání s ženami neléčenými těmito přípravky vyšší riziko rakoviny prsu. Studie sice odhalila, že u pacientek, jež podstoupily 12 a více cyklů s klomifenem, existovala 1,5x vyšší pravděpodobnost, že u nich bude karcinom prsu diagnostikován, ve srovnání se ženami, které takto léčeny nebyly, Louise A. Brintonová nicméně zdůrazňuje, že v současnosti je počet cyklů omezen na 3–6 s maximální dávkou přípravku činící 100 mg. Pacientky zapojené do studie NCI ovšem dříve často podstupovaly dlouhodobou léčbu, přičemž dávky léků dosahovaly běžně až 250 mg.

Dále bylo zjištěno, že ženy, které neotěhotněly ani po ukončení terapie klomifenem či gonadotropními hormony, měly 2x vyšší riziko onemocnění rakovou prsu než neléčené ženy. „To může být spojeno spíše se samotnou neplodností pacientek než s terapií,“ domnívá se dr. Brintonová, „nicméně je důležité, aby ženy užívající léky na neplodnost byly nadále sledovány,“ dodává s tím, že průměrný věk, ve kterém byl karcinom prsu ženám zapojeným do studie diagnostikován, činil 53 let, což je méně než věkový průměr všech pacientek s tímto onemocněním. Je také třeba provést další výzkumy, jež budou zaměřeny na dlouhodobé účinky současné léčby neplodnosti.

Ohodnoťte tento článek!