Léky snižující obsah železa v mozku mohou zpomalit průběh Parkinsonovy nemoci

Evropská komise pro výzkum a inovace schválila podporu výzkumnému projektu FAIRPARK-II, který bude studovat možnost zpomalení průběhu Parkinsonovy nemoci pomocí látky snižující obsah železa v mozku.

„Je skvělou zprávou, že součástí tohoto evropského projektu je i tým lékařů a výzkumníků z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Možnost zúčastnit se studie budou mít tedy i čeští pacienti trpící Parkinsonovou nemocí,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Parkinsonova choroba je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Podle odhadů jím v ČR trpí 14–18 tisíc lidí. Ačkoli je od 60. let 20. století známo, že porušená hybnost a třes u této choroby jsou způsobeny degenerací neuronů produkujících dopamin, nejsou doposud jasné příčiny jejich zániku ani možnosti jak mu zabránit. „V současné době máme léky, které účinně tlumí příznaky, ale zastavit nebo alespoň zpomalit průběh Parkinsonovy nemoci zatím nedokážeme. Dosavadní pokusy vyvinout neuroprotektivní léčbu, tedy postup, který by zpomalil zánik nervových buněk, byly neúspěšné,“ vysvětluje přednosta Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Nemocní Parkinsonovou chorobou mají nejvíce postiženy degenerativními změnami nervové buňky produkující dopamin. Je zjištěno, že obsahují až dvojnásobné množství železa než u zdravého člověka. „Vysoký obsah železa je pro nervové buňky toxický a může způsobit jejich zánik, což dokazuje existence vzácných dědičných onemocnění s hromaděním železa v mozku,“ doplnil koordinátor studie prováděné v pražském centru MUDr. Petr Dušek, Ph. D. Příznivý efekt chelátů na zpomalení nemoci byl prokázán nejen na zvířecích modelech, ale i v pilotní studii s několika pacienty trpícími Parkinsonovou nemocí.
Studie FAIRPARK-II bude mít za úkol prokázat neuroprotektivní efekt chelátů u dosud neléčených pacientů s počínající Parkinsonovou nemocí. Nábor celkem 350 pacientů v časné fázi nemoci bude zahájen v roce 2016 v osmi státech Evropské unie.

Ohodnoťte tento článek!