Liberecká nemocnice s kladným výsledkem hospodaření a „Spokojeným pacientem“

Krajská nemocnice Liberec (KNL) obstála v dotazníkovém výzkumu mezi pacienty „Kvalita očima pacientů“ a obhájila rating A+, tedy nejlepší možnou známku. Za posledních šest měsíců loňského roku se navíc podařilo zlepšit hospodaření nemocnice.

Nadstandardní hodnocení pacientů získala nemocnice již druhý rok. Nemocnice se ankety zúčastnila celkově popáté a její výsledky mají vzestupnou tendenci.

Hodnotí stovky pacientů

„Velmi dobré hodnocení je podloženo kvalitními daty. Během čtyř týdnů se do výzkumu zapojilo 1146 pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování těch, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci,“ uvedl generální ředitel nemocnice Luděk Nečesaný. Vyplnění dotazníků je anonymní a v liberecké nemocnici se jej zúčastnilo 23 lůžkových oddělení. Přes některé výtky nakonec pacienti vyjádřili spokojenost s tímto zdravotnickým zařízením na 80,9 %.

Výzkum je prováděn externí nezávislou společností a byl hrazen z příspěvku Libereckého kraje. „Poslední dobou se většina debat o zdravotnictví zabývá pouze financemi. Všechno ale není jen o penězích. Proto za Liberecký kraj finančně podporujeme rozsáhlý průzkum kvality péče. Ani v dnešní ekonomicky složité době bychom na tyto důležité aspekty zdravotní péče neměli zapomínat,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Zuzana Kocumová.

V černých číslech

Ještě v červenci minulého roku vykazovalo hospodaření nemocnice ztrátu ve výši 70 milionů korun. To se podařilo do konce roku díky úsporným opatřením anulovat. „Podle propočtů předběžný hospodářský výsledek za rok 2013 vykáže zisk ve výši 10 milionů korun. V oblasti nákladů nejpozitivněji ovlivnilo hospodaření snížení cen zdravotnických materiálů při zachování jejich kvality. To se promítlo do zlepšení hospodářského výsledku o 36 milionů korun,“ vysvětlila ekonomická ředitelka nemocnice Miloslava Tanečková. Podle ředitele Nečesaného mělo vliv na lepší hospodaření také zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, protože se s nimi podařilo vyjednat lepší podmínky pro druhé pololetí.

Ohodnoťte tento článek!