Liberecká onkologie bude rozšiřovat prostory, přibude i třetí lineární urychlovač

Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské nemocnice Liberec (KNL) potřebuje pro stále rostoucí počet onkologicky nemocných více prostoru. Vedení centra nyní počítá s částečnou rekonstrukcí, podporuje ale také myšlenku nové výstavby komplexu nemocnice.

Zlepšit komfort pacientů

O potřebě změny informoval naši redakci přednosta libereckého KOC Jiří Bartoš. „Pacientům i personálu chybí potřebný komfort. V současném prostoru funguje onkologie již 17 let a zejména za posledních 5 let významně stoupl počet pacientů. Co se personálního i technického vybavení týče, jsme na tom dobře, ale prostorové možnosti jsou omezené, není možné, aby onkologicky nemocní pacienti čekali na chodbách vestoje. Proto nyní chystáme projekt alespoň na částečnou rekonstrukci stávajících prostor, což také souvisí s příchodem třetího lineárního urychlovače pro KOC. Ten by měl začít fungovat od roku 2015,“ uvedl přednosta Bartoš.

Jako jeden ze členů předsednictva kolegia primářů dlouhodobě upozorňuje na nezbytnost urychlené diskuse o dalším rozvoji liberecké nemocnice a vyřešení stávající situace. Jak náš list již před časem informoval, kolegium primářů nedávno navrhlo pro Liberec kompletní vybudování nové nemocnice.

Onkologická zátěž roste

O nárůstu počtu onkologických pacientů v kraji liberecké onkology přesvědčil také výsledek dvouletého národního projektu I-COP zaměřeného na vyhodnocení stavu onkologické péče a výskytu jednotlivých diagnóz. V Libereckém kraji jej představil ředitel Institutu biostatiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně Ladislav Dušek.

„Liberecký kraj mne v tomto průzkumu překvapil. Mám Liberecko zapsáno v hlavě jako malý region, přitom je zde velká onkologická zátěž, obdobná jako ve větších regionech. Je tu velké množství onkologických pacientů a u těch nových dokonce zátěž narůstá,“ zhodnotil výsledky průzkumu pro Krajskou nemocnici Liberec docent Dušek. Zároveň upozornil, že i v Libereckém kraji je stále velké procento pacientů, kteří k lékařům na vyšetření přicházejí v pozdních stadiích zhoubných nádorů a tím sami sobě výrazně snižují šanci na celkové uzdravení.

Lepší průměr

Průzkum přitom prokázal dobrou kvalitu poskytované péče. „Krajská nemocnice Liberec v tomto průzkumu vykázala výsledky, které jsou srovnatelné s lepším průměrem republiky, a v některých diagnózách i daleko lepší výsledky, než činí republikový průměr. Také výkaznictví v Národním onkologickém registru (NOR) je v liberecké nemocnici jedním z nejlepších v České republice,“ konstatoval Ladislav Dušek.

Výsledky průzkumu jsou cenné i pro liberecké onkology. „Díky těmto informacím dokážeme velmi přesně ilustrovat stav péče o onkologicky nemocné a další trendy ve výskytu jednotlivých diagnóz,“ doplnil Jiří Bartoš. Přehled jednotlivých onkologických diagnóz, které se v Libereckém kraji nejčastěji vyskytují, se podle jeho slov příliš neliší od zbývajících částí České republiky. „Jedná se zejména o karcinom prsu u žen, kolorektální karcinom u obou pohlaví, nádory plic či urologické malignity. U nádorů ledvin je Česká republika na prvním místě ve světě; co je toho příčinou, ale zatím nikdo neví,“ uzavřel přednosta libereckého KOC.

Ohodnoťte tento článek!