Lidé se přestali bát HIV

Průzkum STEM/MARK odhalil, že více než třetina Čechů podvádí svého partnera. Více než polovina z nich formou jednorázového styku. Ale jen desetina chodí na testy HIV.

HIV napadá imunitní systém, především T-lymfocyty. Jejich výrazný pokles v krvi vede k rozvoji nemoci AIDS. Nákaza virem HIV je opět na vzestupu. Lidé se totiž přestali této nemoci bát a začali podceňovat bezpečný sex.

Alarmující čísla

„HIV infekce je virové onemocnění způsobené dvěma podtypy viru. V našich zeměpisných šířkách jde především o HIV typu 1. Celosvětově je nejčastější cestou vedoucí k přenosu HIV sexuál ní kontakt. Přenos může být parenterální cestou, která je naštěstí v rozvinutém světě na ústupu, a dále z matky na novorozence. Jedna z největších záludností této nemoci je její velmi dlouhé bezpříznakové období, kdy je nakažená osoba celou dobu infekční a může nákazu přenést na další lidi. Zůstává dosud nevyléčitelnou chorobou, ale v případě správné intervence je úspěšně léčitelná. Při léčbě je nutná dlouhodobá spolupráce pacienta s lékařem. Infekce nemůže být odhalena bez příslušného testování. Čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tím lepší je prognóza jeho průběhu,“ konstatoval MUDr. David Jilich z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce. Během letošního dubna proběhl průzkum agentury STEM/MARK, který byl realizován u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí AIDS na reprezentativním vzorku populace České republiky. Zúčastnilo se jej 980 respondentů ve věku 18–59 let ze všech krajů. Cílem bylo odhalit sexuální zvyklosti Čechů a jejich postoj k riziku pohlavních chorob. Nevěru v průzkumu přiznalo 37 % respondentů, výsledky jsou srovnatelné pro obě pohlaví. U 56 % z nich se jednalo o jednorázovou záležitost, obvykle bez použití kondomu. Jenom 10 % nevěrných osob však po mimopartnerském sexu absolvuje vyšetření na HIV, přičemž se dá předpokládat, že i nadále praktikují sex se svým stálým partnerem.

Nevěra s partnery stejného pohlaví

Mimopartnerský sex s osobou stejného pohlaví mělo 7 % žen a 5 % mužů. Z hlediska možné nákazy HIV je údaj důležitý hlavně pro mužskou populaci. 5 % představuje přibližně 120 tisíc mužů, kteří byli své partnerce nevěrní s mužem. Právě homosexuální a bisexuální muži patří k nejčastěji infikovaným virem HIV, jehož záchyt letos opět rapidně roste – nejvíce od roku 1985.
„Jsou to velice alarmující čísla. Bisexuální chování u mužů může mít několik důvodů. U mladších lidí může být důvodem experimentování a hledání nových zážitků, někdy také nevyjasněná sexuální orientace. Mnozí muži, kteří praktikují opakované bisexuální chování, mohou být latentní homosexuálové, u nichž neproběhl coming out a je pro ně nepřijatelné se ke své homosexuální orientaci přiznat. Někteří z nich pak žijí v relativně uspořádaném heterosexuálním svazku,“ uvedla doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN Praha. Těmito pacienty se zabývá v rámci psychologické pomoci. „Je všeobecně známo, že v ČR se kumuluje hlavní zdroj nákazy hlavně mezi gay komunitou. Mužští bisexuálové spolu s homosexuály tvoří až 80 procent případů nakažených tímto virem,“ upozornil MUDr. Jilich. „Právě gay komunita, na kterou ale výzkum zaměřen nebyl, má povědomí o HIV infekci na vysoké úrovni a její ochota nechat se pravidelně testovat je velká, zatímco u heterosexuální populace tomu tak není,“ dodal David Jilich.

Kampaň na podporu testování

Na základě nečekaných výsledků průzkumu se farmaceutická společnost GSK rozhodla spustit osvětovou kampaň, která bude na riziko nákazy HIV upozorňovat ve vybraných městech ČR. Cestující v městské hromadné dopravě v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a v Karlových Varech se budou v následujícím měsíci setkávat s vizuály, kterým dominuje informace‚ že se HIV může týkat každého z nás. Cílem je vybídnout lidi k tomu, aby se chodili testovat i v případě, že žijí v partnerském vztahu.
Průzkum také ukázal, že jen třetina lidí používá kondom k tomu, aby se ochránila před pohlavně přenosnými chorobami, přitom počet HIV-pozitivních roste rok od roku geometrickou řadou. Zatímco v roce 2015 přibylo v České republice každý měsíc průměrně 22 HIV-pozitivních osob, jen za letošní leden a únor to je dalších 65 zaznamenaných HIV-pozitivních. Celkově je dnes v České republice evidováno 2685 nakažených osob. Je ale nutné vzít v úvahu skutečnost, že jde o evidované pacienty. Odhaduje se, že počet skutečně nakažených virem HIV je trojnásobný. HIV dnes stále představuje jeden z nejpalčivějších celosvětových problémů.
Příznaky nákazy se mohou objevit s určitým zpožděním. Udává se, že za 3–9 týdnů po vstupu viru do organismu by protilátky u naprosté většiny nakažených již měly být vytvořeny (předpokládá se samozřejmě bez vystavení novému riziku). Testovat by se měl každý, kdo absolvoval rizikový pohlavní styk.
Více informací o testovacích místech najdete na: www.hiv-aids.euweb.cz

Ohodnoťte tento článek!