Liga proti rakovině letos cílí na nádory prsu

Rakovina prsu u žen a mužů je tématem letošních osvětových akcí Ligy proti rakovině. Na stejnou problematiku se zaměřil i letošní Světový den boje proti rakovině, který připadl na 4. února.

Předsedkyně Ligy proti rakovině, onkoložka MUDr. Michaela Fridrichová připomněla, že v evropské populaci jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění s výskytem 63 nových případů na 100 000 žen. V Česku je výskyt proti průměru dvojnásobný. „Přes mnohé informační kampaně a možnosti screeningu jsou mezi námi stále ženy, které nemoc zanedbají i v případě jasných příznaků,“ uvedla MUDr. Fridrichová.

Důležitost včasného záchytu

Na celém světě bylo v roce 2012 zaznamenáno 1,67 milionu nových případů rakoviny prsu, v Evropě 458 718. Jde o nejčastější zhoubný novotvar u žen kromě kožních. Rakovina prsu byla ve stejném roce ve světě příčinou smrti více než půl milionu žen, v Evropě 131 347. V Česku v roce 2013 zjistili lékaři rakovinu prsu u 7140 žen, což představuje 133 na 100 000 žen. Ve stejném roce na ni zemřelo 1845 českých pacientek.
V Česku byl zaveden plošný screening v září 2002, zahrnuty jsou do něj ženy od 45 let věku, horní hranice není. Mamograf hradí zdravotní pojišťovny jednou za dva roky s možností sonografického vyšetření po roce. „I přes masivní edukační kampaně a zvací dopisy od zdravotních pojišťoven využívá bezplatné mamografické prevence jen každá druhá žena v Česku,“ varovala MUDr. Fridrichová.
Screeningem se podařilo zvýšit podíl případů zachycených v prvním, zcela vyléčitelném stadiu. Malé nálezy dovolují konzervativní či chirurgické řešení zachovávající prs, s následnou dlouhodobou zajišťovací léčbou. Pokud je nutno prs kvůli nádoru odebrat, hradí zdravotní pojišťovny následnou rekonstrukci prsu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčího Oldřicha Tichého hradí ročně léčení rakoviny prsu více než 50 tisícům ženám a mužům. V roce 2014 zaplatila za 52 290 takto nemocných téměř 1,99 milionu korun. V těchto dnech začíná rozesílat pozvánky na screening rakoviny střeva a konečníku, čípku a prsu. Dostane je 1,5 milionu z téměř 5,9 milionu klientů.

Zleva: MUDr. Naděžda Vojáčková (Medicínské centrum Anděl), MUDr. Alexandra Aschermannová (místopředsedkyně Ligy proti rakovině) a MUDr. Michaela Fridrichová (předsedkyně Ligy proti rakovině)

Ohodnoťte tento článek!