Luhačovická ocenění za přínos diabetologii

Jako každý rok, i letos byla v průběhu již 54. diabetologických dnů udělena tradiční ocenění České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS). Jednalo se o tři čestná členství, jedno mimořádné ocenění a tři ceny za odborné publikace.

Čestná členství Jako výraz poděkování za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru diabetologie byla udělena čestná členství ČDS docentu MUDr. Robertu Chlupovi a MUDr. Věře Loykové, jejichž profesní působení je spjato s Fakultní nemocnicí Olomouc, dále profesoru Georgeovi Grunbergerovi z Michiganu, který je v posledních letech pravidelným hostem a přednášejícím na luhačovických DIAdnech. Mimořádné ocenění bylo uděleno také profesorce MUDr. Alexandře Jirkovské, CSc., za úsilí věnované podiatrické péči. Její zásluhou se podařilo vybudovat síť podiatrických ambulancí v ČR, díky jejichž aktivitám došlo v posledních letech k poklesu vysokých amputací. Nejlepší monografie v oboru ČDS dále udělila cenu profesora Syllaby za nejlepší diabetologickou monografii za rok 2017. Jsme hrdí na to, že se této pocty dostalo právě publikaci z vydavatelství Mladá fronta, edice Aeskulap. Oceněna byla monografie MUDr. Jozefíny Štefánkové, Ph.D., doc. MUDr. Silvie Lacigové, Ph.D., a kol.: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci. Kniha se zamýšlí nad postavením motivace v edukaci a léčbě pacientů s diabetem a přináší multioborový pohled na tuto problematiku včetně příběhů pacientů komentovaných psychologem. Originální publikace v zahraničním časopise Cenu profesora Páva za originální článek v zahraničním časopise získal kolektiv autorů MUDr. Peter Novodvorský, Ph.D., MRCP, et. al., a sice za Diurnal Differences in Risk of Cardiac Arrhythmias During Spontaneous Hypoglycemia in Young People With Type 1 Diabetes publikovaný v Diabetes care (květen 2017). A konečně cenu profesora Bartoše pro autora do 35 let taktéž za originální článek v zahraničním časopise obdrželi MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D., et al. za článek Effectiveness of SmartGuard Technology in the Prevention of Nocturnal Hypoglycemia After Prolonged Physical Activity publikovaný v Diabetes Technol Ther (květen 2017). Všem oceněným gratulujeme.

Ohodnoťte tento článek!