Management čekacích dob

Německá lékařská komora zareagovala na plány nové vládní koalice ohledně garantování maximální délky čekacích dob vlastním protinávrhem.

Podle představ politiků by se pacienti pojištění u veřejnoprávních pojišťoven měli dostat k odborným lékařům, respektive být vyšetřeni či léčeni specialisty, nejpozději do 4 týdnů, aby nebyli v nevýhodě oproti soukromě pojištěným občanům. Pokud by pacient u smluvního ambulantního specialisty nezískal termín do 4 týdnů, měl by mít právo využít služeb nemocnice. Lůžková zařízení by byla motivována k urychlení péče zvláštními finančními prostředky, jež by pojišťovny přesunuly z ročního rozpočtu pro ambulantní specialisty do výkonnějších nemocnic.

To se však nelíbí lékařské komoře. Podle jejího prezidenta Franka Ulricha Montgomeryho by nemocnice neměly být zatěžovány méně závažnými případy. Pacienti by měli navštěvovat nemocniční ambulance až na základě doporučení praktického lékaře (pokud nejde o výjimečně naléhavé případy), praktik by tak pomáhal specialistům – ověřil by nezbytnost péče a napomohl urychlení léčby u naléhavějších stavů. Kdo by neměl jeho doporučení, čekal by na léčbu déle, navrhuje Montgomery. Zejména však trvá na tom, aby management čekacích dob zůstal v rukou lékařů; hlavním kritériem pro určení délky čekání na léčbu podle jeho slov musejí být ryze medicínské důvody.

Ohodnoťte tento článek!